نمونه سوالات دوره ضمن خدمت آشنایی با بیمه و قوانین آن

بازدید: 1389 بازدید
نمونه سوالات دوره ضمن خدمت آشنایی با بیمه و قوانین آن
teach98.ir

[stextbox id=’alert’ direction=’rtl’]برای دیدن سریع جواب== سمت راست بالای مرورگر خود(سه نقطه) کلمه ی find (find in page)را بزنید و یک کلمه از سوال خود را در این صفحه سرچ کنید[/stextbox]

 

[stextbox id=’warning’ direction=’rtl’]سوالات پولی نیست ولی میتوانید در جهت حمایت از سایت ما مبلغ ۱۰۰۰ تومان را بپردازید[/stextbox]

 

نمونه سوالات دوره ضمن خدمت آشنایی با بیمه و قوانین آن

۱-  بیمه های اجباری بر مبنای مصلحت و منابع اجتماع برقرار می شود؟درست

۲-  در بیمه……..بیمه گر ابتدا به تنهایی کل مورد را بیمه کرده سپس سهمی از خطر ؟بیمه اتکایی

۳- بیمه گر می تواند قسمتی یا همه تعهدات خود را به شرکت بیمه دیگری واگذار کند؟صحیح

۴- تعهدات بیمه گر منوط به وقوع حادثه است و چنانچه در طول مدت قرارداد حادثه ای پیش؟درست

  ۵-  اصل یعنی……………………؟ …………مالک و صاحب مال

۶- اولین مرحله برای تحقق عقد بیمه و انعقاد قرارداد بیمه چیست؟ تسلیم پیشنهاد از ناحیه بیمه گزار

۷- به موجب ماده ۲۶ اعلام گدیده در تمام مدت اعتبار قردادبیمه .بیمه گزار حق دارد وجه؟درست

۸- کدام نوع عقد است که هر یک از طرفیین هر زمان بخواهند بتواند ان را فسخ کند؟جایز

۹-  ورقه پیشنهاد بیمه معمولا توسط چه کسی تنظیم می شود؟ بیمه گر

۱۰-           در بیمه های بازرگانی حق بیمه به صورت در صدی ثابت از دستمزد بیمه شده؟درست

۱۱-           طلبکار نمی تواند مالی را که نزد او وثیقه یا رهن بیمه نماید؟ نا درست

۱۲-          برای اینکه متعاملین محسوب شوند باید بالغ و عاقل ورشید؟درست

۱۳-          وام دادن به شیوه قرون وسطی به چه دلیل از طرف پاپ نهم محکوم؟ ربا خوری محسوب میشد

۱۴-          تصدی بیمه های اجتماعی با دولت است؟ درست

۱۵-          در صورت فوت بیمه گزار ورثه قانونی که جانشین بیمه گزار شده اند؟ سه ماه

۱۶-          کدام نوع از بیمه ها مربوط به جسم و جان انسان است؟ بیمه اشخاص

۱۷-          عناصر اصلی تشکیل دهنده صندوق بیمه ای کدامند؟خطر و تعاون

۱۸-          نرخ حق بیمه در هر مورد بر اساس تعرفه مربوطه به وسیله چه ارگانی تهیه میشود؟شورای عالی بیمه

۱۹-           احتمالی بودن تعهد اساس کار بیمه به ویژه مبنای چیست؟ تعیین خطر

۲۰-          عقد بیمه عقدی تشریفاتی است؟ درست

۲۱-          ریس کل و قایم مقام بیمه مرکزی برای چه مدتی انتخاب می شود؟۴سال

۲۲-         عقد لازم چگونه عقدی است؟ عقدی است که هیچ یک از طرفین حق فسخ ان را ندارد مکر در موارد معین

۲۳-         در قراداد بیمه می بایست دقیقا خطرهای تحت پوشش ذکر کرد؟درست

۲۴-         بر حسب ماده ۱۶ قانون بیمه بیمه گر حق دارد مطالبه حق بیمه اضافی؟درست

۲۵-         بیمه عقدی است……….یعنی بیمه گر شرایط قرارداد را به طور کامل تهیه؟الحاقی

۲۶-         مهمترین عامل یا عوامل جذب سرمایه……..؟امنیت در بازگشت اصل و فرع سرمایه امنیت در چرخه ی اقتصادی و داشتن بازده مطلوب

۲۷-         مشروعیت و عدم مشروعیت نوع معامله در قرارداد بیمه همواره؟قانون و طرفین بیمه

۲۸-         در قراداد بیمه می بایست دقیقا خطرهای تحت پوشش ذکر گردد؟ درست

۲۹-          به بیمه های ……بیمه های اشیا هم گفته میشود؟ اموال

۳۰-          عقد بیمه عقدی است …..؟لازم .معوض

۳۱-          قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری توسط چه ارگانی  مصوب شد؟شورای عالی بیمه

۳۲-         کدام مورد از ویژگیهای بیمه در قرن بیستم است؟ تصدی بیمه های اجتماعی توسط دولت

۳۳-        کدام قسمت بیمه نامه به درج مشخصات کامل طرفین قراداد مورد بیمه میزان ؟خصوصی

۳۴-        چنانچه در قردادی بیمه همانند سایر قرادادها شرایط صحت معامله رعایت نشده باشد؟باطل

۳۵-         به تامین و جبران بخشی از هزینه های درمانی (اعم از سصرپایی یا بستری؟درست

۳۶-        در کدام نوع بیمه تعهدات بیمه بر اساس حداقل نیازهای بیمه شدگان و حق بیمه؟بیمه اجتماعی

۳۷-        رشید کسی است که…..؟کسی است که قوه تمیز داشته و خوب وبد خود را تشخیص دهد

۳۸-        کدام گزینه تعریف حقوقی بیمه است؟عقدی است که به موجب ان یک طرف تعهد میکند در ازا پرداخت وجه در صورت وقوع حادثه خسارت وارده را جبران کند

۳۹-         نظارت بر موسسات جهت حفظ سلامت بازار بیمه از وظایف کدام ارگان؟ بیمه مرکزی ایران

۴۰-          عقد بیمه از طرف بیمه گر چه نوع عقدی است؟منجز

۴۱-          در مورد بیمه نامه هایی که به موجب شرط خاص و صریح سرمایه بیمه ؟نا درست

۴۲-         تعهد بیمه گزار صرفا پرداخت حق بیمه است؟نا درست

۴۳-        سرمایه داران اعتقاد دارند سرمایه راه خود راه پیدا میکند؟درست

۴۴-        کدام یک از طرفین قرداد بیمه می تواند شخصیت حقوقی یا حقوقی باشد؟ بیمه گزار

۴۵-         کدام جمله غلط است؟ بیمه در برابر اثار زیان بار فعالیت افراد جامعه دارای مسولیت است

۴۶-        معهونان بیمه مرکزی به پیشنهاد ریس کل بیمه مرکزی و موافقت؟درست

۴۷-        در بیمه باربری و اتش سوزی استفاده از کدام نوع بیمه نامه معمول است؟عمومی شناور

۴۸-        از نظر حقوقی شرایط خصوصی مقدمتر است یا شرایط عمومی؟خصوصی

۴۹-         تعهدات بیمه گر منوط به وقوع حادثه است و چنانچه در طول مدت ؟درست

۵۰-          ترمیم اختلال مالی که به دنبال وقوع خطر ایجاد می شود هدف؟ بیمه اموال

۵۱-          مطابق ماده ۱۱ بیمه چنانچه بیمه گزار قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادله؟درست

۵۲-         لا یحه ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری ؟حفظ حقوق بیمه گزاران و گسترش موسسات بیمه

۵۳-         طرح اولیه بیمه دریایی در قرون وسطی پی ریزی شد؟ درست

۵۴-         در موسسات بیمه میزان حق بیمه نسبت معکوس با خطر و تعهد دارد؟نادرست

۵۵-         منظور از طرف تعهد در بیمه کیست؟ بیمه گزار

۵۶-         احتمال پیشامد حوادث ناگهانی و غیر قابل پیش بینی است که وقوع؟ خطر

۵۷-         کلیه قرادادها باید بر حسن نیت استوار باشد؟ درست

۵۸-         ورقه پیشنهاد بیمه معمولا توسط چه کسی تنظیم می شود؟ بیمه گر

۵۹-          چه روزی در ایران روز بیمه نامیده می شود؟ روز ۲۵ ابان

۶۰-          کدام گزینه از موارد انفساخ است؟ سلب اجازه عملیات بیمه ای از بیمه گر

۶۱-          به موجب ماده ۲۸۳ قانون مدنی…..به معنای برهم زدن عقد؟اقاله

۶۲-         نتیجه اساسی اصل احتمال تناسب بین حق بیمه و خطر؟

۶۳-        چنانچه شخصی بخواهد خود را با مبلغ زیادی بیمه عمر کند بررسی؟درست

۶۴-        بیمه گزار می تواند هم شخص حقیقی و هم شخص حقوقی اعم شرکت؟درست

۶۵-         کدام نوع از بیمه بر پایه مسولیت سبه جرم یا شبه عمدی؟ بیمه مسولیت

۶۶-        یکی از وظایف بیمه مرکزی ایران قبول بیمه های اتکایی اختیاری؟درست

۶۷-        برای اینکه خطرهای مورد بیمه از حاظ فنی قابل ارزیابی باشد باید؟درست

۶۸-        عقد بیمه عقدی تشریفاتی است؟درست

۶۹-         ………. یعنی بدون اینکه عملی از جانب بیمه گر یا بیمه گزار انجام؟انفساخ

۷۰-          هدف کدام نوع از بیمه پرداخت وجهی مقطوع در صورت تحقق خطر؟بیمه اشخاص

۷۱-          اصل بودن از ویژگیهای کدام ارکان بیمه است؟ بیمه گزار

۷۲-         خطر بیمه شده باید احتمال وقوع در زمان اینده را داشته؟ درست

۷۳-        تهیه آیین نامه ها و مقرراتی که برای حسن اجرای امر بیمه در ایران؟ بیمه مرکزی ایران

۷۴-        کدام شاعر به هنگام سلطنت بهرام گور ساسانی به مجود نوعی تامیین؟ فردوسی

۷۵-         کدام مورد از ویژگیهای بیمه در قرن بیستم است؟            تصدی بیمه های اجتماعی توسط دولت

۷۶-        عقد بیمه عقدی است …..  لازم ،معوض

۷۷-        مهمترین عامل یا عوامل جذب سرمایه …امنیت در بازگشت اصل و فرع سرمایه ، امنیت در چرخه ی اقتصادی  و داشتن بازده مطلوب

۷۸-        در صورت فقدان هر کدام از شرایط صحت عقد، بیمه نامه باطل خواهد بود. درست

۷۹-         در بیمه های بازرگانی حق بیمه به صورت درصدی ثابت از دستمزد بیمه شده دریافت میشود. غلط

۸۰-          در مورد بیمه نامه‌هایی که به موجب شرط خاص و صریح سرمایه بیمه شده با نوسان قیمت تغییر میکند  نیز قاعده نسبی سرمایه اعمال می شود .نادرست

۸۱-          باید اصولا” وقوع خطر بیمه شده مسلم باشد  و زمان وقوعش نیز مشخص باشد”. نادرست

۸۲-         بر اساس لایحه مصوبه ۱۳۵۸/۰۴/۰۴ شرکتهای بیمه در ایران می توانند خصوصی یا ملی باشند. نا درست

۸۳-        طرح اولیه بیمه دریائی در قرون وسطی پی ریزی شد. درست

۸۴-        کدام نوع از بیمه بر پایه مسؤلیت شبه جرم یا شبه عمدی که عامل زیان از روی بی احتیاطی و غفلت ، موجب ضرر و زیان جانی و مالی به شخص دیگری می شود؟ بیمه مسؤلیت

۸۵-         اگر بیمه نامه مجدد نسبت به یک شیء بیمه شود طبق چه اصلی بیمه نامه باطل می شود؟ اصل عدم انتفاع

 ذینفع یعنی شخصی که گرچه مالک مال نیست ولی در آن ذیحق بوده و سالم بودن و باقی ماندن مال به نفع او نیز می باشد مانند طلبکار که مال در وثیقه اوست .   درست

 به تأمین و جبران بخشی از هزینه های درمانی (اعم از سرپایی یا بستری شدن در بیمارستان)که بر اثر بروز بیماری و یا وقوع حوادث  به بیمه شده تحمیل شده است بیمه درمان گفته میشود. درست

۸۶-        در کدام نوع بیمه، تعهدات بیمه براساس حداقل نیازهای بیمه شدگان و حق بیمه براساس توانائی ایشان درنظر گرفته می شود و مابه التفاوت آن به صورت یارانه تأمین می شود؟ بیمه های اجتماعی

۸۷-        کدام شاعر به هنگام سلطنت بهرام گور ساسانی به وجود  نوعی تأمین اجتماعی در ایران  اشاره می کند؟ فردوسی

۸۸-        بیمه گر حق دارد به دلخواه خود تصمیم به تغییر بیمه نامه بگیرد   نادرست

۸۹-         اولین مرحله برای تحقق عقد بیمه و انعقاد قرارداد بیمه چیست؟ تسلیم پیشنهاد از ناحیه بیمه گزارمی باشد .

 لازم بودن عقد بیمه در کدام مورد استثناء است؟ بیمه عمر

۹۰-           یکی از وظایف بیمه مرکزی ایران ، قبول بیمه‌های اتکایی اختیاری از مؤسسات داخلی یا خارجی است. درست

۹۱-           رئیس کل و قائم مقام بیمه مرکزی برای چه مدتی انتخاب می شوند. ۴ سال

۹۲-          اولین وظیفه ای که بعهده بیمه گزار محول گردیده است چیست؟ اعلام تمامی کیفیات و خصوصیات موردبیمه به بیمه گر است.

۹۳-         عقد بیمه از طرف بیمه گر چه نوع عقدی است؟ معلق

۹۴-         به  عبارت ” قرارداد بیمه ممکن است درمواردی بدون میل و اختیار طرفین به خودی خود فسخ گردد ” چه می‌گویند ؟ انفساخ

۹۵-          در قرارداد بیمه می بایست دقیقاً خطرهای تحت پوشش ذکر گردد. درست

۹۶-         تعهد بیمه گزار صرفاً پرداخت حق بیمه است . نا درست

۹۷-         کدام نوع از بیمه ها مربوط  به جسم و جان انسان است؟ بیمه اشخاص

۹۸-         خطر بیمه شده ، اتفاقی و غیرمنتظره  نمی باشد . نادرست

۹۹-          کدام مورد از ارکان بیمه مرکزی ایران نیست؟ کارشناس بیمه

۱۰۰-        قانون مدنی …….. به معنای برهم زدن عقد با توافق و رضایت طرفین معامله است . اقاله

۱۰۱-        احتمال پیشآمد حوادث ناگهانی و غیرقابل پیش بینی است که وقوع آن به اراده طرفین بستگی ندارد؟ خطر

۱۰۲-       وام دادن به شیوه قرون وسطی به چه دلیل از طرف پاپ نهم محکوم شد؟ رباخواری محسوب می شد

۱۰۳-      عقدی  که تأثیر آن به حسب انشاء وابسته به امر دیگری باشد، چه نوع عقدی است؟ معلق

۱۰۴-      بیمه گزار،  عقد قراردادش منجز است یعنی ….  بدون قید و شرط باید به  تعهدات خود عمل کند و حق بیمه خود را بپردازد.

۱۰۵-       خسارت قابل پرداخت طبق چه فرمولی محاسبه  می شود؟ ارزش روز و واقعی مورد بیمه  /  (خسارت براساس قیمت روز × سرمایه بیمه شده )

۱۰۶-      مدیر عامل یکی از شرکتهای بیمه به انتخاب سندیکای بیمه گران ایران به عنوان عضو شورای عالی بیمه انتخاب می شود. درست

۱۰۷-      از نظر حقوقی شرایط خصوصی مقدم تر است یا شرایط  عمومی بیمه نامه ؟ خصوصی

۱۰۸-      سرمایه داران اعتقاد دارند سرمایه راه خود را پیدا میکند. درست

۱۰۹-       درصورت بطلان قرارداد، چنانچه بیمه‌گر خسارتی را پرداخت نموده باشد قابل استرداد نیست. نا درست

۱۱۰-         کدام نوع از بیمه ها برای حمایت از اشخاص یا طبقه خاصی از جامعه جنبه اجباری یا رفاهی پیدا میکند؟ بیمه اجتماعی

۱۱۱-        کدام نوع عقد است که هر یک از طرفین هر زمان بخواهد بتواند آن را فسخ کند؟ جائز
کدام یک از افراد زیر از اعضای مجمع عمومی بیمه مرکزی نیست؟ وزیر بهداشت

۱۱۲-       نتیجه اساسی اصل احتمال تناسب بین حق بیمه و خطر است .  درست

۱۱۳-      معاونان بیمه مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی و موافقت وزیر اقتصاد انتخاب می شوند.  درست

۱۱۴-      در صورت بطلان قرارداد بیمه …………  

وجوهی که بیمه گزار پرداخته است قابل استرداد نیست  

خسارتی که بیمه گر پرداخته قابل استرداد نیست

۱۱۵-       نرخ حق بیمه در هر مورد بر اساس تعرفه مربوطه به وسیله چه ارگانی  تهیه  می شود؟ شورای عالی بیمه

۱۱۶-      بیمه عقدی است که از طرف بیمه گزار منجر  و از طرف بیمه گر اغلب معلق و یا منجز است . نادرست

۱۱۷-      در بیمه …….. بیمه گر ابتدا به تنهایی کل مورد را بیمه کرده  سپس سهمی از خطر را که مازاد بر قدرت تحمل خود است را به بیمه گران دیگر واگذار نماید بیمه اتکائی

۱۱۸-      بیمه عقدی است ….. ، یعنی بیمه گر شرایط قرارداد را به طور کامل تهیه و تنظیم نموده و بیمه گزار الزاماً باید تمام شرایط را بپذیرد.  الحاقی

۱۱۹-       در بیمه اشیاء مبلغ بیمه شده باید معادل ارزش واقعی و روز مورد بیمه باشد. درست

۱۲۰-       عقد بیمه ، عقدی لازم است.  درست

۱۲۱-       تصدی بیمه های اجتماعی با دولت است.  درست

۱۲۲-      هدف از تأسیس شرکتهای بیمه بازرگانی درهرصورت تحصیل منفعت است درست

۱۲۳-     هدف کدام نوع از بیمه پرداخت وجهی مقطوع در صورت تحقق خطر می باشد؟ بیمه اشخاص

۱۲۴-     عقد جائز ،عقدی است که هر یک از طرفین هر زمان بخواهد نتواند آن را فسخ نماید. نا درست

۱۲۵-       عقد بیمه عقدی تشریفاتی است . درست

۱۲۶-     چنانچه شخصی بخواهد خود را با مبلغ زیادی بیمه عمر کند، بررسی شخصیت بیمه گزار نیز انجام می شود. درست

۱۲۷-     چنانچه شخصی بخواهد خود را با مبلغ زیادی بیمه عمر کند، بررسی شخصیت بیمه گزار نیز انجام می شود. درست

۱۲۸-     شرکتهای بیمه با متمرکز ساختن خطر در گستره بین المللی از طریق بیمه های اتکایی نقش بین المللی را در خانواده جهانی رقم می زنند. نادرست

۱۲۹-      بیمه گر ابتدا به ساکن نمی تواند  هر خطری را تحت پوشش قرار دهد. صحیح

۱۳۰-      درصورتیکه تشدید خطر در نتیجه عمل شخص بیمه گزار نباشد ،وی مکلف است حداکثر ظرف چند روز از تاریخ اطلاع از تشدید خطرمراتب را به بیمه گر اطلاع دهد ؟  ۱۰ روز

۱۳۱-      ریاست مجمع عمومی بیمه مرکزی بر عهده چه کسی است؟ وزیر اقتصاد و دارایی

۱۳۲-     اصیل یعنی…………مالک و صاحب مال

۱۳۳-     لازم بودن عقد بیمه در کدام مورد استثنا است؟  بیمه عمر

۱۳۴-     کدام عقد است که تاثیر ان به حسب انشا موقوف به امر؟ منجر

۱۳۵-     لازمه ایجاد عقد حضور و وجود حداکثر ۲نفر یا اراده ۲شخص اعم؟ درست

۱۳۶-     عقد قرارداد معلق است یا منجر یعنی انجام تعهد بیمه گر موکول مشروط؟ درست

 

[stextbox id=’warning’ direction=’rtl’]سوالات پولی نیست ولی میتوانید در جهت حمایت از سایت ما مبلغ ۱۰۰۰ تومان را بپردازید[/stextbox]