نقاشی دانش آموزان چه می گوید؟

نقاشی دانش آموزان چه می گوید؟

 

 

[stextbox id=’info’ direction=’rtl’]نقاشی دانش آموزان چه می گوید؟[/stextbox]

 

 

نمونه يي از تفسير اشكال در نقاشي كودكان:

زياد بودن دكمه ها در لباس آدمك ترسيم شده نشانه كمبود اعتماد به نفس در كودك است

وجود حيوانات در نقاشي بيانگر حس طبيعت گرايي كودك مي باشد.

 ابر در نقاشي كودك سمبل مادر و خورشيد سمبل پدر است .

اشكال نوك_تيز و خطوط شكسته بيانگر خشونت در زندگي است.

 

 پشت سر هم و رديف بودن اشكال رسم شده مانند جوجه هاي يك مرغ به دنبال او ، نشانگر استعداد رياضي كودك مي باشد.

مادر و کودکی ها با توجه به عناصر رسم شده در يك سوم پايين نقاشي ميتوان به احساس كودك در گذشته اش پي برد.

با توجه به عناصر رسم شده در يك سوم وسط نقاشي به احساس كودك در زمان حال مي توان پي برد.

عناصر رسم شده در يك سوم بالاي نقاشي نشانه احساس كودك به آينده خود است.

خطوط نقاشی كودكان :

 

خطوط_نازک_هماهنگ در نقاشی کودک،نشان دهنده ی سازگاری کودک است.

خطوط_کوچک و فشرده،نشانه ی ناراحتی درونی کودک است.

خطوط_مارپیچ نشانه ی پرخاشگری در کودک است

خطوط_نازک ملایم،احساسات عاطفی کودک را می رساند.

خطوطکوتاه،خجالتی بودن و خطوط کمرنگ،کمبود جوش و خروش را می رساند.

اگر در صفحه نقاشی بیشتر از نصف صفحه خالی بماند و نقاشی کوچک باشد نشانه ی اعتماد_به_نفس پایین کودک است.

اگر کودک مرتب نقاشی کند و پاک کند نشانه ی ترس و اضطراب درونی اوست

در مورد نقاشی خانه،اگر در و پنجره ای برای خانه نکشد،نشانه ی وابستگی شدید به مادر است.

بهترین نقاشی که نشانه ی روان سالم در کودک است،کشیدن خانه با دودکش و پنجره و در و پرده و آنتن است.

خورشید در نقاشی کودک،نماد پدر است .

مادر و کودکی ها خورشید با چشم و ابرو رابطه ی خوب با پدر را می رساند و خورشید سیاه ،تیرگی رابطه با پدر را می رساند.

 

اگر کودک آدمکی را نقاشی کند :

سر بزرگتر از بدن،ناسازگاری کودک را می رساند.

سر به تنهایی بدون بدن،اضطراب را می رساند.