نحوه ی ساخت پاورپوینت پایان نامه

نحوه ی ساخت پاورپوینت پایان نامه

teach98.ir

نحوه ی ساخت پاورپوینت پایان نامه

1.تعداد مناسب اسلایدها در برگه های “شفاف” و شماره گذاری صفحات (حدود 40 صفحه)

2.صفحه اول:موضوع ،نام و…
صفحه دوم :فهرست مطالب
صفحه اخر:خلاصه یا نتیجه گیری(نوشتن نکته اصلی ارائه و پیشنهادهای کارهای اينده)

3.نوشتن موضوع و نام ارائه کننده و شماره گذاری صفحات به صورت کوچک در تمامی اسلایدها کار را زیبا میکند.

4.نوشتن متن به صورت مصدری نه جملات (متن طولانی نباشد)

5.حجم مناسب اطلاعات روی اسلایدها (حدود 5 نکته در هر اسلاید)

6.بزرگ و خوانا بودن اسلایدها (معمولا فونت 18)

7.استفاده از فونت استاندارد نظیر لوتوس ، نازنین

8.استفاده از رنگ فونت مناسب با پس زمینه اسلاید که معمولا رنگ های متضاد انتخاب میشوند.

9.عدم نمایش تک تک حروف یک کلمه و یا کلمات یک جمله به صورت متحرک در اسلایدها

10.نمایش یک به یک نکات در یک اسلاید در هنگام ارائه

11.”خلاقیت تصویری” در هنگام ارائه

12.نداشتن اشکالات تایپی ، تکرار لغات و نیز اشکالات گرامری

13.اسلاید تشکر از اساتید و تشکر از حضار

14.زمانبندی مناسب هنگام ارائه