موضوعات پیشنهادی انشاء برای کلاس درس

بازدید: 4286 بازدید
موضوعات پیشنهادی انشاء برای کلاس درس
teach98.ir

موضوعات پیشنهادی انشاء برای کلاس درس

۱- انشایی از زبان حیاط مدرسه بنویسید .

۲- دریا و زیباییهای آن را توصیف کنید .

۳- بهترین روز زندگی من .

۴- محل زندگی خود را توصیف کنید .

۵- هر چه می خواهد دل تنگت بگو .

۶- یکی از بستگان یا دوستان یا آشنایان خود را که در زندگی برای همه الگوست توصیف کنید .

۷- برای ایام تعطیلات خود چه برنامه ریزی دارید ؟

۸- نقش و فواید ورزش کردن در زندگی چیست .

۹- در نومیدی بسی امید است … .

۱۰- زادگاه خود را توصیف کنید .

۱۱- راز رسیدن به هدف چیست ؟

۱۲- آیا ممکن است شکست معنای پیروزی داشته باشد ؟

۱۳- داستانی از زبان درخت .

۱۴- شهر یا روستای خود را توصیف کنید .

۱۵- نامه ای به خدا .

۱۶- تن زنده والا به ورزندگی است که در زندگی مایه ی زندگی است .

۱۷- دانش اندر دل چراغ روشن است وز همه بد بر تن تو جوشن است .

۱۸- چرا همه به میهن خود عشق می ورزند ؟

۱۹- نباشد همی نیک و بد پایدار همان به که نیکی بود یادگار .

۲۰- چگونه می توانیم باعث نوآوری و شکوفایی کشورمان باشیم ؟

۲۱- از چه راه هایی می توان زبان فارسی را حفظ کرد ؟

۲۲- یک روز بسیار سرد زمستانی را توصیف کنید .

۲۳- چگونه ما ایرانیان می توانیم چراغ فروزان علم را برفراز همه جهان روشن کنیم ؟

۲۴- دوست خوب کیست ؟

۲۵- از زبان یک کودک بی سرپرست انشایی بنویسید .

۲۶- چگونه می توان با صبر و استقامت بر مشکلات پیروز شد .

۲۷- یکی از زیبایی های طبیعت را توصیف کنید .

۲۸- حال یک گل زیبای چیده شده را از زبان خودش بنویسید .

۲۹- دوست داری دنیا چگونه باشد .

۳۰- اگر در خانواده ای ثروتمند – فقیر به دنیا می آمدم …

۳۱- اگر من به جای معلم خود بودم …

۳۲- فصل بهار را توصیف کنید .

۳۳- زیبایی های پاییز من را به یاد … .

۳۴- تفاوت انسان راستگو با انسان دروغگو را بنویسید .

۳۵- اگر می توانستم پرواز کنم …

۳۶- از زبان خورشید انشایی بنویسید .

۳۷- تصوّر کنید در یک زیر دریایی شیشه ای زیر دریا گردش می کنید چه می بینید ؟

۳۸- اگر یک میز بودم … .

۳۹- زندگی عشایری را توصیف کنید .

۴۰- یک روز بارانی را توصیف کنید .

۴۱- خاطره ای از دوران تحصیل خود بنویسید .

۴۲- کتاب خوب از آن جهت به دوست شبیه است که … .

۴۳- رمز موفّقیّت را در چه می دانید ؟

۴۴- محبت و دوستی را تعریف کنید .

۴۵- نقش کتاب خوانی را در شخصیت انسانی توصیف کنید .

۴۶- شرح دیدار خود را از یک جنگل بنویسید .

۴۷- درباره خصوصیات و ویژگی های یک پدر مهربان و وظیفه شناس انشایی بنویسید .

۴۸- درباره شخصیت والای حضرت علی با کمک گرفتن از آمادگی ذهنی خود انشایی بنویسید .

۴۹- گفت و گویی خیالی میان کشتی و طوفان بنویسید .

۵۰- سرمای زمستان در خانه ی کلبه ای در وسط جنگل …

۵۱- یکی از خاطره های زیبای خود را بنویسید .

۵۲- در مورد یک سفر خیالی انشایی بنویسید .

۵۳- صندلی اتوبوس … .

۵۴- یک روز برفی … .

۵۵- چقدر قدر دقایق را می دانید ؟

۵۶- صدای بارش باران به شما چه می گوید ؟

۵۷- کتاب خاک گرفته … .

۵۸- تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم .

۵۹- گفت و گویی خیالی با “قالی” .

۶۰- مسافرت چه تأثیری در روح و جسم آدمی دارد ؟

۶۱- در مورد اعتیاد در جامعه توضیح دهید .

۶۲- در مورد غیبت توضیح دهید .

۶۳- ویژگی های یک دانش آموز خوب .

۶۴- از اولیای مدرسه خود چه انتظاراتی دارید ؟

۶۵- از دولت جمهوری اسلامی ایران چه انتظاراتی دارید ؟

۶۶- یک پرستار خوب چه ویژگی هایی دارد ؟

۶۷- در مورد جبهه و دفاع مقدس توضیحاتی ارائه نمایید .

۶۸- بسیج یعنی چه و بسیجی چه وظایفی دارد ؟

۶۹- در مورد بیکاری و علل آن توضیح دهید .

۷۰- چگونه می توانیم شاداب زندگی کنیم ؟

۷۱- هر چه بکاریم آن را درو خواهیم کرد … .

۷۲- موسیقی عرفانی چه تأثیری در روح و روان آدمی دارد ؟

۷۳- چگونه می توانیم از موهبت الهی استفاده کنیم ؟

۷۴- برای رسیدن به خدا باید … .

۷۵- نماز را گرامی داریم چون … .

۷۶- در مورد وضع اجتماع و زندگی در آن توضیح دهید .

۷۷- برای شکوفایی و نوآوری در مدارس کشورمان چه پیشنهاداتی دارید ؟

 

teach98.ir