مقاله در مورد کاغذ و ساخت کاغذ در کارخانه ها

بازدید: 847 بازدید
مقاله در مورد کاغذ و ساخت کاغذ در کارخانه ها
teach98.ir

 

مقاله در مورد کاغذ و ساخت کاغذ در کارخانه ها

مقدمه:

کاغَذ به ماده‌ای گفته می‌شود که از خمیر کتان یا پنبه و یا کنف ساخته شود و به کار نوشتن آید و در اصطلاح علمی عبارت است از تراکم الیاف سلولوزی که به طور نامنظم داخل یکدیگر شده و درنتیجه یک مادهٔ فشرده را می‌دهد که در ابعاد و اوزان مختلف بدست می‌آید.

کاغذ از زمان اختراع آن تا به امروز قابل اعتماد ترین وسیله انتقال اندیشه بشر بوده است و نقش مهمی در جمع‌آوری و ذخیره اطلاعات و دانش بشر که نتیجه‌ای از تجربیات و تفکرات اوست دارد و از این رو با پیدایش مرکب و صنعت چاپ و مواد رنگ دار این اندیشه بشری با ابزار نوین درآمیخت و به صورت یک پدیدهٔ مهم، امروزه با آن برخورد می‌گردد.

 

مقاله در مورد کاغذ و ساخت کاغذ در کارخانه ها

پسورد فایل:teach98.ir