معرفی رشته ی آموزش ابتدایی-دانشگاه فرهنگیان

بازدید: 2647 بازدید
معرفی رشته ی آموزش ابتدایی-دانشگاه فرهنگیان
teach98.ir

معرفی رشته ی آموزش ابتدایی-دانشگاه فرهنگیان

در گذشته، سطح دانش و مهارت های انسان ها، آن چنان وسیع نبود که نیاز به یک نظام آموزشی منسجم باشد. در آن دوران بیشتر آموزش ها از طریق خانواده صورت می گرفت و جنبه غیررسمی داشت. با گسترش جوامع و افزایش روزافزون حجم اطلاعات، نظام های آموزشی رسمی، با یک ساختار بسیار منظم، به وجود آمدند. در ایران قبل از تاسیس نظام های آموزشی مدرن، مکتب خانه و مدارس دینی وجود داشتند و افراد روحانی، مکتب خانه را اداره می کردند. دروس مکتب خانه نیز قرآن و ادبیات فارسی بود. بعد از انقلاب مشروطه، طرح آموزش ابتدایی به عنوان اولین مرحله ساختار نظام آموزشی نوین ایران، معرفی و اجرا شد.

معرفی رشته ی آموزش ابتدایی-دانشگاه فرهنگیان

مقطع ابتدایی،از اساسی ترین و مهم ترین مقاطع تحصیلی به شمار می آید، زیرا تحقیقات نشان می دهد دانش آموزانی که در دوره ابتدایی با ناکامی تحصیلی روبرو هستند، در تمام دوره های تحصیلی دچار مشکل می شوند. به همین دلیل کشورهای پیشرفته، منابع فراوانی را، به تعلیم و تربیت دانش آموزان این دوره اختصاص می دهند.
در کشور ما، دوره ابتدایی با اهداف خاصی تشکیل شده است که شامل ۱ـ پرورش استعدادهای کودکان ۲ـ آشنا نمودن دانش آموزان با معارف دینی ۳ـ تقویت حس نظم، مسئولیت پذیری و رعایت حقوق دیگران ۴ـ ایجاد بینش کافی نسبت به تمدن بشری و ۵ ـ آموزش اطلاعات بهداشتی، ایمنی، قوانین و هنجارهای اجتماعی است.

آینده ی شغلی این رشته در دانشگاه فرهنگیان تضمین شده است.


⇐ سایت تدریس ایران