معرفی رشته-مامايي

معرفی رشته-مامایی
teach98.ir

معرفی رشته-مامايي

نبايد تصور كرد كه آنچه امروزه به نام حرفه و دانش مامايي معروف است، ادامه و دنباله همان مامايي سنتي است بلكه امروزه مامايي دانشي است كه بر مشاهده، آموزش،‌ پيشگيري،‌ تحقيق،‌ تشخيص و درمان استوار شده است. در واقع اين رشته‌ يكي‌ از زير مجموعه‌هاي‌ علوم‌ پزشكي‌ است‌ كه‌ نقش‌هاي‌ بسيار گسترده‌اي‌ اعم‌ از نقش‌ مشاوره‌اي‌، آموزشي‌، مراقبتي‌، حمايتي‌، درمانگري‌ و تحقيقاتي‌ دارد.

البته‌ تمامي‌ اين‌ نقش‌ها در ارتباط‌ با مادر و كودك‌ مفهوم‌ پيدا مي‌كند؛

يعني‌ ماما به‌ مشاوره‌ قبل‌، بعد و هنگام‌ ازدواج‌، آموزش‌ و نحوه‌ تنظيم‌ خانواده‌، مراقبت‌ در دوران‌ بارداري‌، زايمان‌ طبيعي‌ و مراقبت‌ بهداشتي‌ مادر و كودك‌ و آموزش‌ به‌ دختران‌ در زمينه‌ بهداشت‌ دوران‌ بلوغ‌ و بعد از آن‌ مي‌پردازد.

توانايي‌هاي‌ لازم :

رشته‌ مامايي‌ عشق‌ و علاقه‌ و صبر و حوصله‌ بسيار بالايي‌ مي‌خواهد چون‌ يك‌ خانم‌ در حال‌ زايمان‌ شرايط‌ بسيار حساسي‌ دارد و بسياري‌ از حرف‌ها يا حركاتش‌ در اختيار خودش‌ نيست‌ و يك‌ ماما بايد در حد امكان‌ با صبر و حوصله‌ بسيار به‌ او آرامش‌ و قوت‌ قلب‌ بدهد و توجه‌ داشته‌ باشد كه‌

مسؤوليت‌ جان‌ دو نفر؛ يعني‌ مادر و جنين‌ او را برعهده‌ دارد.

همچنين‌ يك‌ ماما بايد بسيار باهوش‌ و نكته‌سنج‌ باشد و از مقابل‌ مسائل‌ هرچند كه‌ كوچك‌ باشند به‌ سادگي‌ نگذرد. زيرا خيلي‌ از مسائل‌ يا علائم‌ كوچكي‌ كه‌ در هنگام‌ بارداري‌ يا زايمان‌ ظاهر مي‌شوند، در صورت‌ عدم‌ توجه‌ مي‌توانند خطرات‌ جاني‌ براي‌ نوزاد يا مادر به‌ دنبال‌ داشته‌ باشند.دانشجوي‌ مامايي‌ بايد از نظر جسمي‌ و روحي‌ سلامت‌ كامل‌ داشته‌ و از روابط‌ اجتماعي‌ خوبي‌ برخوردار باشد، چون‌ مشاوره‌ و آموزش‌ بخش‌ مهمي‌ از كار يك‌ ماما است‌.

موقعيت‌ شغلي‌ در ايران :

از مراكزي‌ كه‌ يك‌ ماما مي‌تواند در آنها مشغول‌ به‌ كار شود، مي‌توان‌ به‌ بيمارستان‌ها، زايشگاه‌ها، درمانگاه‌ها و مراكز بهداشتي‌ اشاره‌ كرد. همچنين‌ ماما طبق‌ قوانين‌ حاضر در صورت‌ داشتن‌ مدرك‌ كارشناسي‌ مي‌تواند مطب‌ داير كرده‌ و در آن‌ به‌ ارائه‌ خدمات‌ بهداشتي‌ و درماني‌ بپردازد.

 

درس‌هاي‌ اين‌ رشته‌ در طول‌ تحصيل :


دروس‌ پايه‌:

سلول‌شناسي‌ و بافت‌شناسي‌، بيوشيمي‌، تشريح‌، فيزيولوژي‌، ايمني‌ شناسي‌، ميكروب‌شناسي‌ و انگل‌شناسي‌.

دروس‌ اصلي‌ :

آسيب‌شناسي‌ اختصاصي‌ و عمومي‌، اصول‌ خدمات‌ بهداشتي‌ جامعه‌ و آموزش‌ بهداشت‌، داروشناسي‌، اصول‌ و فنون‌ پرستاري‌ و مامايي‌ و روش‌ اطاق‌ عمل‌ و زايمان‌، آمار حياتي‌ و روش‌ تحقيق‌، روانشناسي‌، اصول‌ اپيدميولوژي‌ و مبارزه‌ با بيماري‌ها، زبان‌ تخصصي‌.

دروس‌ تخصصي‌ :

اصول‌ تغذيه‌ مادر و كودك‌، تاريخ‌، اخلاق‌ و مقررات‌ پزشكي‌، جنين‌شناسي‌، مقررات‌ پزشكي‌ قانوني‌، ژنتيك‌، بارداري‌ و زايمان‌، كاراموزي‌ بارداري‌ و زايمان‌، آزمايش‌هاي‌ كاربردي‌ در مامايي‌، نوزادان‌، كارآموزي‌ نوزادان‌، بيماري‌هاي‌ كودكان‌، نشانه‌شناسي‌ و معاينات‌ فيزيكي‌، فيزيوپاتولوژي‌ بيماري‌هاي‌ داخلي‌ جراحي‌ و عفوني‌،

كارآموزي‌ بيماري‌هاي‌ داخلي‌ و جراحي‌،

بهداشت‌ مادر و كودك‌ و خانواده‌، كارآموزي‌ بهداشت‌ مادر و كودك‌ و خانواده‌، تغذيه‌ درماني‌ مادر و كودك‌، روانپزشكي‌ در مامايي‌، راديولوژي‌، سونوگرافي‌ و الكتروفيزيولوژي‌ در مامايي‌ و زنان‌، اصول‌ مديريت‌ و كاربردهاي‌ آن‌ در مامايي‌، بيحسي‌ و بيهوشي‌ و احيا در مامايي‌، بيماري‌هاي‌ زنان‌ و ناباروري‌، اختلال‌ عمل‌ جنسي‌ و آموزش‌ مشاوره‌ آن‌، كارآموزي‌ بيماري‌هاي‌ زنان‌، پايان‌نامه‌.