معرفی رشته-دبیری فیزیک

بازدید: 1856 بازدید
معرفی رشته-دبیری فیزیک
teach98.ir

معرفی رشته-دبیری فیزیک

فیزیک علم زندگی است. می توان گفت که در جهان بزرگ ترین و ریزترین مقیاس در ارتباط با علم فیزیک است. اما آنچه در رشته ی فیزیک درحد لیسانس آموزش داده می شود. عبارت است از مفاهیم فیزیک دبیرستان به صورت عمیق تر به اضافه ی فیزیک قرن بیستم و طرز برخورد با مسائل فیزیکی .

 

دبیری فیزیک از رشته هایی است که توسط دانشگاه فرهنگیان در مدت ۴ سال ارایه می شود

و دانشجویان از بدو ورود به دانشگاه کمک هزینه ی تحصیلی تحت عنوان حقوق دانشجو معلم دریافت می کنند.

 

آینده شغلی :

 

بعد از اتمام تحصیلات این دانشجویان به صورت رسمی جذب آموزش و پرورش می شوند و در محلی که آموزش و پرورش تعیین می کند مشغول به خدمت می شوند.

گرایش های فیزیک در مقاطع بالاتر :

 

گرایش اتمی – مولکولی :

فیزیک اتمی به بررسی نقل و انتقال الکترون های اطراف هسته می پردازد.وخواص آن ها را مورد بررسی قرار می دهد.و کاری به هسته ندارد .

 

گرایش فیزیک هسته ای :

در این گزارش خود هسته مورد مطالعه قرار می گیرد . یعنی متخصصان و دانشمندان بررسی می کنند که هسته از چه تشکیل شده است.و چه نیروهایی بین اجزای هسته حکم فرماست و در نتیجه ی واکنش های انجام شده چه قدر انرژی آزاد می شود .

گرایش فیزیک حالت جامد :

این گرایش مربوط به سیستم های بین ذره ای مخصوصاً جامدات است. ابتدایی ترین کار در این گرایش بررسی بلورهای جامدات و خواص اپتیکی ، مکانیکی ، الکتریکی و صوتی امواجی است .که در آن منتشر می شود . این بررسی منجر به پدیده هایی نظیر ابر رسانایی ، نیمه رسانایی یا پخش و انتقال گرما می گردد.

 

گرایش هواشناسی :

این گرایش اطلاعات پایه ای و متنوعی درباره ی انواع پدیده های جوی و برخورد علمی با آن ها ارائه می دهد.و با مطالعه ی دینامیک وضعیت هوا می توان بررسی  کرد. که شرایط هوا چگونه تغییر کرده است و چه پارامترهایی برای ایجاد این تغییر لازم است .

 

گرایش اختر فیزیک :

۳ بخش اصلی این گرایش را نجوم رصدی ، اختر شناسی و کیهان شناسی تشکیل می دهد . در بخش نجوم که جنبه ی مشاهداتی دارد ، پدیده های مختلف نجومی رصد و ثبت می شود و سپس از آنها عکس گرفته و طیف آنها را می سنجند . در اختر شناسی که جنبه ی نظری دارد وضعیت ستارگان مورد مطالعه قرار میگیرد . کیهان شناسی نیز به صورت کلاسیک به چگونگی ایجاد جهان و تشکیل ساختارهای کهکشانی مانند خو شه های و ابر خوشه ها می پردازد.