معرفی برترین دانشگاه های ایران در جهان

بازدید: 851 بازدید
معرفی برترین دانشگاه های ایران در جهان
teach98.ir

معرفی برترین دانشگاه های ایران در جهان

?۱-دانشگاه صنعتی شریف : ۶۹۷ امین دانشگاه برتر جهان
?۲- دانشگاه تهران : ۷۶۸ امین دانشگاه برتر جهان
?۳- دانشگاه علوم پزشکی تهران : ۸۵۴ امین دانشگاه برتر جهان
?۴-دانشگاه تربیت مدرس : رتبه ۹۱۲ بین برترین دانشگاه های جهان
?۵- دانشگاه اصفهان : در رده ۹۱۴ بین برترین دانشگاه های جهان
?۶- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی : رتبه ۹۳۱ بین برترین دانشگاه های جهان
?۷-دانشگاه شیراز : رتبه ۹۵۶ بین برترین دانشگاه های دنیا
?۸- دانشگاه امیرکبیر : ۹۵۸ امین دانشگاه برتر جهان
?گفتنی است در صدر لیست برترین دانشگاه های جهان نیز دانشگاه های هاروارد، استنفورد و MIT جایگاه سه دانشگاه برتر را به خود اختصاص داده اند.