مرتب کن

بازدید: 5675 بازدید
مرتب کن
teach98.ir

 

[stextbox id=’info’ direction=’rtl’]مرتب کن[/stextbox]

 

 

تمرین آموزشی ساخت جمله بوسیله ی کاربرگ مرتب کن

تمرین از کتاب نوشتاری ( نگارش ) فارسی

 

 

teach98.ir