محاسبه ی تراز در آزمون ها

محاسبه ی تراز در آزمون ها

teach98.ir

محاسبه ی تراز در آزمون ها

 

 

روش محاسبه تراز در آزمون ها

بسیاري از دانشآموزان در آزمون هاي آزمایشی شرکت میکنند اما در مورد مواد مندرج در کارنامه اطلاع دقیقی ندارند. از

آنجاکه درك صحیح اطلاعات موجود در کارنامه کمک زیادي به دانش آموزان و اولیاء آنها میکند در این مقاله به توضیح بعضی

ازاین اطلاعات میپردازیم

1 .نمره خام:

نمره خام شما به صورت درصد بیان میشود. میدانید که در آزمون ورودي براي جواب هاي اشتباه نمره منفی منظور

میگردد.نمره خام ممکن است منفی هم باشد. کمترین نمره خام 33/33 -درصد است و مربوط به دانشآموزي است که به

تمام سؤالات پاسخ اشتباه داده است. آنها کسانی هستند که توان علمی ضعیفی دارند ولی فکر میکنند درس را بلد هستند.

این افراد به طور شانسی به تستها جواب نمی دهند بلکه خود را قانع میکنند و به تمام سؤالها با یک توجیه و توضیح

مشخص،  پاسخ اشتباه میدهند. بیشترین نمره هم 100 درصد است و مربوط به دانشآموزي است که به تمام سؤالات پاسخ

صحیح داده است. گر چه بسیاري از داوطلبان و اولیا به نمره خام توجه میکنند اما نمره تراز اهمیت بیشتري دارد.

2 .نمره تراز (روش محاسبه تراز در آزمون ها):

 

نمره تراز هر درس عددي است بین صفر و ده هزار ( البته چند سالی است که در کنکور سراسري به علت رتبه بندي راحت

تر ازمقیاس صفر تا سیزده هزار استفاده میشود. که البته در ماهیت نمره تراز تفاوتی ایجاد نمی کند.) در نمره تراز نمره

منفی وجودندارد و دانش آموزي که نمره خام او 33/33 -شده است نمره ترازي حدود 1000 به دست میآورد. داوطلبانی

که نمره تراز آنها بیش از 5000 باشد جزء نیمه قوي تر دانش آموزان هر درس میباشند. اگر به کارنامه خود به دقت نگاه

کنید مواردي را خواهید دید که نمره خام شما در یک درس بیش از درس دیگر است ولی نمره ترازتان در آن درس کمتر

شده است. اگر نمره خام شما در یک درس 85 درصد باشد نباید فوراً خوشحال شوید شاید سؤالها ساده بوده و نمره اکثر

داوطلبان در حد شما یا بهتر از شما باشد.

 

محاسبه ی تراز در آزمون ها

teach98.ir

 

همچنین اگر در یک درس نمره خام 30 درصد به دست آوردید باز هم ناراحت نشوید.

 

شاید سؤالات دشوار بوده و بیشتر داوطلبان هم مثل شما نمره پائینی به دست آورده باشند. دانش آموزان وقتی

متوجه میشوند که مثلاً در درس ادبیات نمره خام 65  درصد به دست آورده اند و در درس ریاضیات نمره خام 40 درصد

کسب کرده اند تصور مینمایند که به درس ادبیات بهتر از ریاضی پاسخ داده اند. در صورتی که ممکن است نتیجه کاملاً

برعکس باشد و باید به نمره تراز توجه نمایند. رتبه کل شما بر اساس نمره تراز شما به دست میآید، نه بر مبناي نمره خام!

همانطور که قبلاً اشاره شد هر چه نمره تراز شما از 5000 بزرگ تر باشد شما در آن درس وضعیت بهتري دارید. ضمناً به

کمک نمره تراز میتوانید وضعیت خود را در آزمون هاي مختلف نیز مقایسه کنید. اگر میخواهید بدانید که به تدریج در درس

هایتان پیشرفت میکنید یا خیر به نمره تراز توجه نمائید. نمره تراز معیار دقیق تري براي ارزیابی وضع آموزشی شماست و

رتبه شما بر مبناي معدل نمرات تراز دروس مختلف ( تراز کل* ) مشخص میشود.

در بحث «تراز» (یا Balance (ما دنبال «یکسانسازي ارزش نمره» و «نرمالسازي» (Normalization (هستیم.

 

یعنی ترازي که میگیرید همیشه ارزشش همان باشد و اینکه نسبت به «همه سؤالات» سنجیده شوید. در ترازبندي، تکتک

سؤالات مهم میشوند (یعنی هر چه دیگران به آن سؤال، کمتر پاسخ صحیح دهند، ارزشش آن سؤال بالاتر میرود) و اینکه

سطح بقیه افراد چطور باشد، روي تراز شما مؤثر است

تراز، معمولاً عددي است بین 0 تا 10000 و ظاهراً گاهی اوقات روي 15000 هم تنظیم میکنند. (بسته به تعداد شرکت

کنندگان)

 

 

با توجه به توضیحات فوق رتبه بندي بر اساس تراز دانش آموز صورت می گیرد

که در این حالت مهمترین تحلیل حاصل از

رتبه بندي این است که تعداد نفرات شرکت کننده در آزمون مشخص شده و با توجه به آن جایگاه دقیق دانش آموز تعیین

می گردد. براي مثال ممکن است در یک کلاس 17 نفره 15 نفر تراز مشترك داشته باشند این افراد همگی رتبه اول و

نفرات باقی مانده رتبه شانزدهم و هفدهم خواهند بود. اما سؤالی که براي برخی از اولیاء پیش می آید این است که با وجود

ترازهاي یکسان نفرات برتر کلاس، مدرسه و….. چگونه مشخص می گردند؟

به مثال زیر دقت نمائید:

علی احمدي با تراز 8762 رتبه اول

مهدي اوجی با تراز 6890 رتبه دوم

رسول کریمی با تراز 6890 رتبه دوم

نوید دائمی با تراز 6500 رتبه چهارم

در توضیح این شیوه رتبه بندي لازمست متذکر شویم که روش تعیین رتبه بر اساس نوع آزمون متفاوت است و در آزمون

هایی که  هدف تمیز دانش آموزان در درس هاي مختلف می باشد آمار دانش آموزان نیز در تعیین رتبه مؤثر است. با این

وجود شما مدیران گرامی جهت اطلاع رسانی به اولیاء می توانید ضمن توضیح علمی شیوه رتبه بندي براساس نمره ، نفرات

برتر را تعیین نمایید.