قرینه نویسی و وارونه نویسی در نوشتن

بازدید: 2574 بازدید
قرینه نویسی و وارونه نویسی در نوشتن
teach98.ir

قرینه نویسی و وارونه نویسی در نوشتن

علت ایجاد مشکل قرینه نویسی و وارونه نویسی در نوشتن چیست؟

 این اختلال معمولا در روزهای نخستین سال اول دبستان ممکن است در دانش آموز ملاحظه شود.

و علت آن وجود مشکلاتی در جهت یابی دانش آموز می باشد. بدین معنا که دانش آموز با مفاهیمی مانند بالا، پایین- چپ ،

راست -جلو، عقب- زیر، و رو آشنا نیست و در زمینه تشخیص این مفاهیم دچار مشکل است.

 راهبردهای درمانی جهت درمان و رفع مشکل :

۱- دانش آموز باید بتواند اندام هایش را بشناسد. به این منظور از او می خواهیم هر اندامی را که نام می بریم با دستش نشان دهد.

۲- آدمکی از مقوا می سازیم ، به گونه ای که اندام هایش قابلیت حرکت داشه باشد .

سپس گردن و دست های آدمک را یک به یک به سمت چپ، راست، بالا یا پایین می چرخانیم و از کودک می خواهیم.

که همان حرکت ها را تقلید کند. با انجام این بازی، کودک مفهوم قرینه را تشخیص داده و قادر خواهد بود

بین واژه ای که قرینه یا وارونه آن است ، تمیز قایل شود.

۳- مربی می تواند روبروی کودک بایستد .

و هر کدام از اندامهایش را حرکت دهد و کودک همان حرکت ها را تکرار کند.

بدیهی است که در این تمرین و تمرین شماره ۲ اگر بخشهایی از طرف چپ بدن مربی حرکت کند.

(یعنی به عنوان مثال پای چپ مربی)، دانش آموز باید پای راستش را بلند کند،

یعنی پایی را که روبروی پای چپ مربی قرار دارد .

۴-تمریناتی ساده طرح ریزی کنید در آن دانش آموز با توجه به دستور شکل های مختلف در جهت های دستور داده شده را

رنگ آمیزی نماید.

 

teach98.ir