فعالیت های هنر در کلاس اول دبستان

بازدید: 4649 بازدید
فعالیت های هنر در کلاس اول دبستان
teach98.ir

فعالیت های هنر در کلاس اول دبستان

 

فهرست فعالیت های هنر در کلاس اول ( هر جلسه یک فعالیت کار می شود)

 

ردیف

نوع فعالیت

کارگاه

۱

ارتباط با طبیعت

نمایش وقصه

۲

یافتن تصویر ازیک مجموعه خط خطی

نقاشی

۳

تقلید صدا

تربیت شنوایی

۴

تصویر خوانی (۱)

نمایش وقصه

۵

کشیدن نقاشی آزاد

نقاشی

۶

آشنایی با انواع صداهای مطبوع ونامطبوع

تربیت شنوایی

۷

تصویر یابی با اشکال غیر هندسی( کاغذ پاره)

کاردستی

۸

خواندن سرود یا آواز

تربیت  شنوایی

۹

فصه گویی معلم

نمایش وقصه

۱۰

نقاشی برای قصه

نقاشی

۱۱

تصویر یابی با اشکال هندسی(فقط با  یک دایره)

کاردستی

۱۲

تشخیص صدا ومنبع آن

تربیت  شنوایی

۱۳

اجرای یک شغل

نمایش وقصه

۱۴

ترکیب رنگ ها

نقاشی

۱۵

تصویر سازی با اشکال هندسی(با چند دایره)

کاردستی

۱۶

اجرای سرود های محلی وبومی

تربیت  شنوایی

۱۷

بازی های دقتی

نمایش وقصه وبازی

۱۸

نقاشی با موضوع معین

نقاشی

۱۹

تصویر سازی با اشکال هندسی(مثلث ،مربع،دایره)

کاردستی

۲۰

تولید صدا با لیوان

تربیت  شنوایی

۲۱

بازی برای تقویت وکنترل صدا

نمایش وقصه وبازی

۲۲

نقاشی گروهی

نقاشی

۲۳

ساخت پازل (جورچین)

کاردستی

۲۴

سرود وآواز

تربیت  شنوایی

۲۵

تعریف یکی از آداب وسنن

نمایش وقصه

۲۶

کامل کردن اشکال ناتمام

نقاشی

۲۷

کار با گل (ساخت سطح)

کار دستی

۲۸

قدم رو

تربیت شنوایی

۲۹

بازی برای تقویت حواس

نمایش وقصه وبازی

۳۰

اجرای یک نمایش

نمایش وقصه

۳۱

نقاشی برای نمایش

نقاشی

۳۲

ساخت پرچم

کار دستی

۳۳

سرود ملی ایران

تربیت شنوایی

۳۴

تعریف خاطره

نمایش وقصه

۳۵

چاپ انگشتی(تصویر سازی)

نقاشی

۳۶

کار باگل( ساخت کاسه)

کاردستی

۳۷

سرود وآواز

تربیت شنوایی

۳۸

تصویر خوانی (۲)

نمایش وقصه

۳۹

چاپ انگشتی(تصویر یابی)

نقاشی

۴۰

کار باگل( ساخت یک حجم با اتصال)

کاردستی

۴۱

سرود وآواز

تربیت شنوایی

۴۲

اجرای یک ضرب المثل

نمایش وقصه

۴۳

کار با برگ(تصویر یابی در یک برگ)

کاردستی

۴۴

کار با برگ(تصویر سازی با چند برگ)

کاردستی

۴۵

رنگ آمیزی سفال

کاردستی

۴۶

ساخت کارت

کاردستی

۴۷

ساخت کارت(پاکت کارت)

کاردستی

۴۸

کار با مواد طبیعی

کاردستی

۴۹

ساخت تاج وسربند

کاردستی

۵۰

قصه گویی ونقاشی برای آن

نمایش وقصه- نقاشی