فعالیت هایی برای تقویت خواندن

بازدید: 1657 بازدید

فعالیت هایی برای تقویت خواندن

 

 

[stextbox id=’info’ direction=’rtl’]فعالیت هایی برای تقویت خواندن[/stextbox]

 

 

 

-وصل نقطه چین(دقت-هماهنگی چشم و دست-تقویت دستخط و خوشنویسی)

– استفاده از روش چند حسی فرنالد

-کامل کردن کلمات ناقص(دقت-ادراک)

– کار با ماز(دقت-ادراک-هماهنگی چشم و دست)

– پرتاب حلقه(دقت-هماهنگی چشم و دست)

– کپی کردن ونقاشی کردن (کلمات) وحروف و…(دقت-ادراک)

– تشخیص شکل از زمینه(ادراک)

– ترسیم کلمات در فضا(تقویت تجسم فضایی)

– پیدا کردن تفاوت در یک سری از کلمات(دقت)

– تشخیص شکل از زمینه(ادراک-دقت)

– داستان خوانی(تقویت املا و خواندن-تقویت درک مطلب)

– رمز گردانی(دقت-هماهنگی چشم و دست)

– آموزش مطالب درسی

– پیدا کردن کلمات حروف همصدا با شکل متفاوت(تقویت املا و خواندن-دقت-ادراک)

– بازیهای فکری پومین

– پیدا کردن تفاوتها وتشابهات (دقت)

– بازی با دارت(دقت)

– پیدا کردن کلمه مورد نظر در متن(دقت)

– استفاده از وسایل آموزشی سینا

– تمرین روخوانی

– جمله سازی با کلمات مشکل(تقویت خواندن-درک مطلب-املا-ادراک)

– مینی بسکتبال(هماهنگی چشم و دست-دقت)

– استفاده از حروف مغناطیسی جهت ساختن کلمه(دقت-ادراک)

– خواندن روزنامه(تقویت املا و خواندن-دقت-ادراک)

– خواندن شعر(حافظه شنوایی)

– تمرینات توالی شنیداری(تقویت توالی و حافظه شنوایی)

– تمرینات حساسیت شنیداری(دقت و حساسیت شنیداری-تقویت املا و خواندن)

– تلفظ غلط کلمات توسط کارشناس(یا معلم) واصلاح تلفظ آن کلمه توسط دانش آموز

– تقویت حافظه دیداری(با استفاده از کارتهای مختلف و…)

-تمرین حفظ کردن حروف الفبا(دقت-حافظه-توالی )

– ترکیب صدا ها توسط دانش آموز(ساز=س –ا –ز)( تقویت ادراک)

– کامل کردن تصویر وبریدن وچسباندن تصاویر(ادراک-دقت-هماهنگی چشم و دست)