طرح درس علوم دوم دبستان-درون آشیانه ها

بازدید: 2776 بازدید

طرح درس علوم چهارم دبستان-درون آشیانه ها

 

طرح درس علوم دوم دبستان-درون آشیانه ها

  • طرح درس آموزش علوم تجربی
  • موضوع : درس درون آشیانه ها
  • پایه :‌ دوم دبستان

طرح درس شامل:

  • اهداف (شایستگی های) کلی
  • اهداف (شایستگی های جزیی)
  • گام اول : ایجاد انگیزه
  • گام دوم :‌ کاوش
  • گام سوم : تشریح و تبیین
  • گام چهارم : بسط و گسترش
  • گام پنجم : ارزشیابی