طرح درس-سالانه هدیه های آسمانی

بازدید: 3246 بازدید
طرح درس-سالانه هدیه های آسمانی
teach98.ir

 

طرح درس-سالانه هدیه های آسمانی

تدریس درس اول انجام می شود و بچه ها در این درس با اینکه خداوندآفریننده ماست و از این آفاینش هدف دارد آشنا می شوند.خداوند را به عنوان خالق قادر و توانا می شناسند.از آفرینش حیوانات و گیاهان برای بهره مندی  ما انسان ها آگاه می شوند.

معجزات الهی را می شناسند.با معجزات پیامبران آشنا
می شوند.و پی به قدرت خداوند و تحقق و اجرا شدن وعده های الهی می برند.

در این درس بچه ها با مسجد النبی و مسجد قبا آشنا می شوند.

فواید و ثمرات نماز جماعت و حضور در مسجد را یاد می گیرند.
با برخی از احکام نماز جماعت آشنا می شوند.
با فعالیت های مسجد آشنا می شوند.
دانش آموزان با فواید نماز جماعت آشنا می شوند
با مفهوم امام جماعت و اقتدا کردن آشنا می شوند.
با مشکلات کشور فلسطین و با مساجد مهم کشورها آشنا می شوند

دانلود طرح درس-سالانه هدیه های آسمانی