طرح درس ساده کردن کسر ها-ششم ابتدایی

طرح درس ساده کردن کسر ها-ششم ابتدایی

 

طرح درس ساده کردن کسر ها-ششم ابتدایی

طرح درس

 

 

 

 

  • درس : ساده کردن کسرها
  • پایه : ششم ابتدایی
  • تعداد صفحه:  5
  • نوع فایل: pdf
  • حجم فایل:  1.65kb
  • منتشر کننده:سایت تدریس ایران