طرح درس روزانه مبانی علم رایانه-سوم ریاضی فیزیک

طرح درس روزانه مبانی علم رایانه-سوم ریاضی فیزیک

طرح درس روزانه مبانی علم رایانه-سوم ریاضی فیزیک

طرح درس

 

 

 

 

درس : آشنایی با مبانی علم رایانه

پایه : سوم دبیرستان

کتاب درسی: ریاضی فیزیک

تعداد صفحه:  1

نوع فایل: pdf

حجم فایل:  278kb

منتشر کننده:سایت تدریس ایران