طرح درس جشن تکلیف-هدیه های اسمانی سوم ابتدایی

بازدید: 4041 بازدید

طرح درس جشن تکلیف-هدیه های اسمانی سوم ابتدایی

 

طرح درس جشن تکلیف-هدیه های اسمانی سوم ابتدایی

 

مشخصات کلی

نام درس:هدیه های آسمان سوم ابتدایی                     مدت :۴۵دقیقه             

موضوع :جشن تکلیف                                           تهیه کننده

هدف کلی

 آشنایی دانش آموزان با جشن تکلیف.

 

اهداف جزئی

۱- آشنایی با مراسم جشن تکلیف

۲-اشتیاق به برگزاری و شرکت در جشن تکلیف  )برای دختر ها)

۳- مشارکت در برگزاری جشن تکلیف) مخصوص دخترها)

۴- آشنایی با پیام قرآنی

 

انتظارات

۱. نمونه‌هایی از آداب و مراسم ، جشن تکلیف را بیان می‌کند

۲. برای برگزاری و شرکت در جشن تکلیف، اشتیاق و علاقه نشان می دهد (برای دخترها). 

۳.در برگزاری و اجرای مراسم جشن تکلیف، مشارکت می‌کند. ((برای دختر ها)

۴.با مفهوم پیام قرآنی درس آشنا می شود.

 مفاهیم کلیدی

۱.تکلیف ۲.مکلف   ۳.واجب  ۴.حرام

روش تدریس

پرسش و پاسخ، قصه گویی ، سخنرانی

ایجاد انگیزه

با طرح پرسش هایی پی گیر ذهن دانش آموزان را درگیر کنند. مثال ۱- آیا می دانید برای چه وضو می گیریم؟  ۲- آیا می دانید برای په این روز را جشن می گیریم؟ از درس چه نتیجه ایی می گیریم؟ (۵دقیقه)

ارئه درس

معلم به صورت پرسش هایی پی گیر و منظم بچه ها را برای رسیدن به پاسخ مورد نظر راهنمایی می کند. مثال  -چرا وضو می گیریم؟  – چرا نماز می خوانیم ؟  – پرا با خدا گفتگو می کنیم؟   – چرا از خدا تشکر می کنیم؟   -چرا این روز را جشن گرفته ایم؟  – سن تکلیف یعنی چه؟  – آیا تا به حال این قدر خوشحال بوده اید؟   (۱۵ دقیقه)

جمع بندی مطالب

پس از پایان سوالات معلم به بچه ها می گوید شما دیگر بزرگ شده اید به سن تکلیف رسیده اید یعنی سن ۹ سالگی که در این سن برای بچه ها جشن گرفته می شود ، شما باید از این به بعد نماز بخوانید و از خداوند تشکر کنید.

(۱۰ دقیقه)

ارزشیابی پایانی

نمونه‌هایی از آداب و مراسم جشن تکلیف را بیان  می‌کند

برای شرکت در مراسم جشن تکلیف اشتیاق نشان می دهد و در آن مشارکت می نماید

پیام قرآنی را می خواند و ضمن بیان مفهوم در باره آن توضیح می دهد 

نمونه‌هایی از آداب و مراسم جشن تکلیف را بیان  می‌کنند

برای شرکت در مراسم جشن تکلیف اشتیاق نشان می دهد و در آن شرکت می کند

پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را  بیان می کند

با کمک آموزگار پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را  بیان می کند(۱۰دقیقه)

تعیین تکلیف

 – از خاطرات پدر و مادرتان در سن تکلیف یک انشا بنویسید. (۵ دقیقه)