طرح درس جشن تکلیف-هدیه های اسمانی سوم ابتدایی

طرح درس جشن تکلیف-هدیه های اسمانی سوم ابتدایی

 

طرح درس جشن تکلیف-هدیه های اسمانی سوم ابتدایی

 

مشخصات کلی

نام درس:هدیه های آسمان سوم ابتدایی                     مدت :45دقیقه             

موضوع :جشن تکلیف                                           تهیه کننده

هدف کلی

 آشنایی دانش آموزان با جشن تکلیف.

 

اهداف جزئی

1- آشنایی با مراسم جشن تکلیف

2-اشتیاق به برگزاری و شرکت در جشن تکلیف  )برای دختر ها)

3- مشارکت در برگزاری جشن تکلیف) مخصوص دخترها)

4- آشنایی با پيام قرآني

 

انتظارات

1. نمونه‌هايي از آداب و مراسم ، جشن تكليف را بيان مي‌كند

2. براي برگزاری و شرکت در جشن تکلیف، اشتیاق و علاقه نشان مي دهد (برای دخترها). 

3.در برگزاری و اجراي مراسم جشن تکلیف، مشاركت مي‌كند. ((برای دختر ها)

4.با مفهوم پيام قرآني درس آشنا مي شود.

 مفاهيم كليدي

1.تکلیف 2.مكلف   3.واجب  4.حرام

روش تدریس

پرسش و پاسخ، قصه گویی ، سخنرانی

ایجاد انگیزه

با طرح پرسش هایی پی گیر ذهن دانش آموزان را درگیر کنند. مثال 1- آیا می دانید برای چه وضو می گیریم؟  2- آیا می دانید برای په این روز را جشن می گیریم؟ از درس چه نتیجه ایی می گیریم؟ (5دقیقه)

ارئه درس

معلم به صورت پرسش هایی پی گیر و منظم بچه ها را برای رسیدن به پاسخ مورد نظر راهنمایی می کند. مثال  -چرا وضو می گیریم؟  – چرا نماز می خوانیم ؟  – پرا با خدا گفتگو می کنیم؟   – چرا از خدا تشکر می کنیم؟   -چرا این روز را جشن گرفته ایم؟  – سن تکلیف یعنی چه؟  – آیا تا به حال این قدر خوشحال بوده اید؟   (15 دقیقه)

جمع بندی مطالب

پس از پایان سوالات معلم به بچه ها می گوید شما دیگر بزرگ شده اید به سن تکلیف رسیده اید یعنی سن 9 سالگی که در این سن برای بچه ها جشن گرفته می شود ، شما باید از این به بعد نماز بخوانید و از خداوند تشکر کنید.

(10 دقیقه)

ارزشیابی پایانی

نمونه‌هايي از آداب و مراسم جشن تكليف را بيان  مي‌كند

براي شركت در مراسم جشن تكليف اشتياق نشان مي دهد و در آن مشاركت مي نمايد

پيام قرآني را مي خواند و ضمن بيان مفهوم در باره آن توضيح مي دهد 

نمونه‌هايي از آداب و مراسم جشن تكليف را بيان  مي‌كنند

براي شركت در مراسم جشن تكليف اشتياق نشان مي دهد و در آن شركت مي كند

پيام قرآني را مي خواند و مفهوم آن را  بيان مي كند

با كمك آموزگار پيام قرآني را مي خواند و مفهوم آن را  بيان مي كند(10دقیقه)

تعیین تکلیف

 – از خاطرات پدر و مادرتان در سن تکلیف یک انشا بنویسید. (5 دقیقه)