طبقه بندی تکالیف دانش آموزان

بازدید: 786 بازدید

طبقه بندی تکالیف دانش آموزان

 

طبقه بندی تکالیف دانش آموزان

 

تکالیف درسی را از نظرمحتوا می توان به چهار گروه تقسیم کرد.

یکی از بخش های مهم هر رهنمود ، طراحی و تهیه تکالیف مناسب است که به دانش آموز کمک کند تا خطاهایش کاهش یابد

و موفقیت هایش در سفر یادگیری افزون شود. براین اساس مفهوم تکلیف درسی گسترش می یابد ودیگر نمی توان آن را در

پرسش تکراری و باز نویسی متون خلاصه کرد. در واقع طراحی تکلیف، طراحی یک فرصت یادگیری برای دانش آموزانی

است که نیاز ویژه آموزشی دارند و این نیاز با مطالعه عملکرد گذشته فرد وتحلیل خطا ها و موفقیت هایش شناخته می

شود و این کار تنها از طریق ارزشیابی توصیفی ممکن است. به عنوان مثال معلمی در بررسی عملکرد ” خواندن “دانش آموز

متوجه می شود که در تمایز بین حرف “ج” و “خ” و “چ” دقت کافی ندارد. معلم با درک این مشکل برای او تکلیفی طراحی می

کند که در آن کلمات مشابه با حروف فوق آمده است و دانش آموز باید آن ها را بخواند.

 

بنا بر آنچه گذشت تکلیف درسی تنوع زیادی دارد و هر معلم می تواند بر اساس شرایط خاص تکالیف ابتکاری، طراحی کند.

لازم به ذکر است که منابعی که براساس آن معلم اقدام به طراحی تکلیف می کند، متعددند. به جز وضعیت یادگیری دانش

آموز که در بالا توضیح داده شد می توان به اهداف و انتظارات آموزشی و همچنین روش های تدریس اشاره کرد که منابعی

هستند که می توان بر مبنای آن ها تکلیف برای دانش آموز طراحی کرد. برای آشنایی با انواع تکالیف ، در ادامه به تقسیم

بندی های به عمل آمده از آن اشاره می شود.

 

تکالیف درسی از منظر تعداد دانش آموزان درگیر به سه دسته تقسیم می شود:

 

۱- تکالیف عمومی: تکالـیفی که برای تمــامی دانش آموزان کلاس در نظر گرفتــه می شود.

 

۲- تکالیف گروهی: فعالیت گروهی در کلاس درس امروزه بسیار مورد اقبال معلمان است، معلمان تلاش می کنند تعداد محدودی از بچه ها را دریک گروه خاص سازمان داده وآن ها را برای انجام فعالیت های خاص به مشارکت وادار کنند. تکالیف گروهی براساس نوع گروه و هدف گروه ارائه می شود. مهم این است که تکالیف گروهی باید قابلیت انجام گروهی را نیز داشته باشد و آن ها را به تعامل و همفکری وادارد.

 

۳- تکالیف انفرادی: این تکالیف براساس شناخت معلم از ویژگی های دانش آموز ارائه می شود. وجود تفاوت های فردی در بین دانش آموز، این دسته از تکالیف را ضروری می نماید.

 

معلم می تواند براساس شناختی که از دانش آموزان خاصی پیدا کرده و به فرض او را در یک زمینه ضعیف دیده است برای او تکلیفی خاص تعیین کند تا ضعفش جبران گردد یا این که کاملاً برعکس، دانش آموزی در حوزه ای قوی است و می توان تکالیفی ویژه برای او در نظر گرفت. به فرض در مهارت های هنری می توان برای کودکی که شایستگی خاصی در رشته ای از خود نشان داده تکلیفی خاص پیشنهاد کرد.

 

تکالیف درسی را از نظر محتوا می توان به چهار گروه تقسیم کرد

 

۱- تکالیف تمرینی: این نوع تکالیف قدیمی ترین و رایج ترین تکالیف درسی در مدارس هستند. معمولاً به صورت کتبی و جهت تثبیت یادگیری به روش تکرار و تمرین انجام می گیرد این تکالیف در صورت کثرت استفاده ملال انگیز و خسته کننده است و اگر بیش از حداستفاده شود همان مشق های پرمشقتی است که همه ما تجربه آن را در ذهن داریم. لذا ازاین نوع تکالیف در حــد و اندازه خود باید اســتفاده کرد و پیشنهاد می شود عمده این گونه تکالیف در مدرسه انجام گیرد.

 

۲- تکالیف آماده سازی و آمادگی : این گونه تکالیف بیشتر برای درسهای روزهای بعد به کار می رود؛ مثلاً اگر قرار است هفته آینده درس گیاهان تدریـس شـود شما می توانید از پیش به دانش آموزان خود بگویید که بخش گیاهان را ورق بزنند یا این که تعدادی برگ یا دانه گیاهان را جمع آوری کرده ،به کلاس درس بیاورند ویا تکالیفی شبیه این را انجام دهند. شما بااین کار درآنها آمادگی ایجاد کرده اید.

 

۳- تکالیف بسطی و امـتدادی: این نوع تکالــیف شاگردان را از سطح کلاس بالاتر می برد و دانش و مهارت و تجربه آن ها را توسعه می دهد. این تکالیف می تواند به صورت پروژه به دانش آموزان ارائه شود. مثلاً به دانش آموزانی گفته شود که در کتابخانه کتابی درباره سنگ ها پیدا کنند و قسمت هایی از آن را به کلاس ارائه دهند.

 

۴- تکالیف خلاقیتی: این تکالیف دانش آموزان را وادار می کند به روش واز راه جدیدی کاری را انجام دهد یا اثر کاملاً جدیدی از خود ارائه دهند. در درس هنر این تکالیف جایگاه خاصی دارد.

 

پس از آشنایی با انواع تکالیف، لازم است گفته شود که تکالیف درسی متنوع بوده، بهتر است از تمامی اشکال آن در کلاس درس استفاده شود. تکالــیف انجام شده دانش آموز اگر برجستگی خاصی دارد ومی تواند منبعی برای داوری در خصوص میزان پیشرفت تحصیلی وی باشد ، در پوشه کار نگهداری شود. اگر گروه خاصی از نوع تکالیف انجام شده بعد از مدتی درکنار هم قرار گیرد، می توان برمبنای آن چگونگی پیشرفت دانش آموز را مطالعه کرد ونظر داد.

 

از آنجا که کمک بیش از حد و یا حتی انجام تکالیف توسط والدین پدیده ای شایع است معلمان می توانند با توجیه دقیق والدین که هدف این تکالیف چیست وهدف ارزشیابی از این تکالیف چیست والدین را به برخورد عاقلانه با تکالیف درسی دعوت کنند.

 

منبع:article.tebyan.net