سوالات و محتوای ضمن خدمت فرهنگ سازمانی-۱۲ ساعت

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

سوالات و محتوای ضمن خدمت فرهنگ سازمانی-12 ساعت

 

سوالات و محتوای ضمن خدمت فرهنگ سازمانی-۱۲ ساعت

 

اهداف دوره :
هدف کلی دوره: آشنایی کارکنان با ابعاد، معیارها وعوامل موثر بر ایجاد و توسعه فرهنگ سازمانی و تحلیل نظام مند آن به منظور استقرار فرهنگ سازمانی مطلوب در محیط سازمان

سوالات و محتوای ضمن خدمت فرهنگ سازمانی-۱۲ ساعت

سرفصل دوره :


– مفوم شناسی فرهنگ و فرهنگ سازمانی، شاخصه های فرهنگ سالم و …

– نقش فرهنگ سازمان در تنظیم رفتار سازمانی، عملکرد و اثر بخشی سازمان 
– نقش فرهنگ سازمانی در تنظیم ارتباطات سازمانی
– عناصر و ابعاد فرهنگ سازمانی
– ابعاد فرهنگ ملی در محیط های کاری
– گونه شناسی فرهنگ سازمانی
– بررسی معیارهای عمومی رفتاری و شغلی فرهنگ سازمانی ( با تاکید بر نظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی)
عوامل موثر بر فرهنگ سازمانی (دروین و بیرونی)
پیامدهای فردی، شغلی و سازمانی فرهنگ سازمانی مطلوب و نامطوب
– مروری بر فرهنگ سازمانی خاص هر سازمان
– آشنایی با برنامه ها و راهبردهای توسعه فرهنگ سازمانی بر اساس اسناد بالادستی  و مصوبات فرهنگی کشور (۴ ساعت)
سوالات و محتوای ضمن خدمت فرهنگ سازمانی

تاریخ ثبت نام ۱۷ الی ۲۵ اردیبهشت ماه می باشد.  .


تاریخ شروعتاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۲/۲۹۱۳۹۹/۰۲/۳۰