سوالات فاز دوم دوره ضمن خدمت واژه های آسمانی-آزمون سوم

بازدید: 864 بازدید
سوالات کامل ضمن خدمت فاز 2 واژه های آسمانی
teach98.ir

سوالات فاز دوم دوره ضمن خدمت واژه های آسمانی-آزمون سوم

 

 

۱ . گزینه مناسب را انتخاب کنید:

آیا می پندارند ما راز و نجوایشان را نمی شنویم؟

الف) یحسبون-لا نسمع

 

۲. گزینه درست را انتخاب کنید:

”و این قرآن به من وحی شد تا با آن شما را و هرکس را که (پیامش)به او برسد هشدار دهم”

الف) اوحی

 

۳. گزینه درست را انتخاب کنید:

و کسانی که امیدی به دیدار ما ندارند گفتند: چرا فرشتگان بر ما نازل نشدند و یا پروردگارمان را نمی بینیم

الف) لقاءنا

 

۴. گزینه مناسب را انتخاب کنید:

وَ ما اَمْرُ الساعهِ الا کلمح البصر او هو اقربُ

الف) چشم-نزدیکتر

 

۵. با توجه به ترجمه جاهای خالی را پر کنید:

و ( خدا‌) در زمین کوه هایی ثابت و ( محکم ) افکند تا ( زمین ثابت بماند و ) شما را نلرزاند و رودها و راه هایی ایجاد کرد تا هدایت شوید = و القی فی الارضِ ………..,اَن تمیدَ بکم و …………و سُبلاً لعلکم تهتدون

الف) رواسیَ,انهاراً

 

۶. کدام دسته از معانی به ترتیب صحیح می باشند

( تولیتم,لاتخف,یخشون )

الف) رویگردان شدید,نترس,می ترسند

 

۷. گزینه مناسب را انتخاب کنید:

هر که از روی نادانی کار بدی انجام دهد,سپس توبه کرد و اصلاح کرد,البته خدا آمرزنده مهربان است.

الف)‌بجهالهٍ-اَصلَحَ

 

۸. گزینه مناسب را انتخاب کنید:

و ………ربکَ الی النحلِ

الف)‌اوحی

 

۹. گزینه مناسب را انتخاب کنید:

الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له

 الف) فراوان می کند-اندازه نگاه می دارد

 

۱۰. گزینه مناسب را انتخاب کنید:

( لا یاتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه تنزیل من حکیمٍ حمیدٍ )

الف) پیش رو,پشت سر

 

۱۱. کدام دسته از معانی به ترتیب صحیح می باشند؟

( ثلاثه , بغته , السحاب )

الف)‌ سه تا,ناگهان,ابر

 

۱۲. گزینه مناسب را انتخاب کنید:

ف داوری کن بین الناس بالحق و پیروی نکن الهوی

الف) اُحکُم-لاتتبع

 

۱۳. کدام دسته از معانی به ترتیب صحیح می باشند

( یقاتلونَ,یمشی,اهدی )

الف) جنگ می کنند,راه می رود,ره یافته تر

 

۱۴. گزینه مناسب را انتخاب کنید:

واستغفروا ربکم ثم توبوا الیه,اِنَ ربی رحیمٌ ودودٌ

الف) آمرزش بخواهید,توبه کنید

 

۱۵. کدام دسته از معانی به ترتیب صحیح می باشند

( کم,انشانا,ابی )

الف) چه بسیار,پدید آوردیم,سرپیچی کرد

 

۱۶. کدام ترجمه صحیح است؟

( الله اعلم حیث یجعل رسالته )

الف) خداوند داناتر است که کجا رسالت خویش را قرار دهد

 

۱۷. گزینه مناسب را انتخاب کنید.

قال بیندازید, فلما انداختند سحروا اعیُنَ الناسِ

الف) اُلقوا , اَلقَوا

 

۱۸. کدام دسته از معانی به ترتیب صحیح می باشند

( یصدونَ , ابتغا ,‌ یُری )

الف) باز می دارند , طلب ,‌ نشان می دهد

 

۱۹. گزینه مناسب را انتخاب کنید.

( قل برابر نیستند الخبیثُ و پاک, و لو اعجبک کثرهُ الخبیث )

الف)‌ لا یستوی , الطیب

 

۲۰. کدام ترجمه صحیح است؟

(‌ و لن تجد لسنه الله تبدیلا )

الف)‌ و برای سنت الهی هرگز تغییری نمی یابی

 

 

 

[stextbox id=’warning’ direction=’rtl’]سوالات بالا پولی نیست ولی میتوانید در جهت حمایت از سایت ما مبلغ ۱۰۰۰ تومان بپردازید[/stextbox]

 

 

 

teach98.ir