سوالات ضمن خدمت آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین

بازدید: 484 بازدید

سوالات ضمن خدمت آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین

 

سوالات ضمن خدمت آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین

 

آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین

با کد ۹۱۴۰۲۰۹۵ (۱۶ ساعت )

ثبت نام در سامانه : ltms.medu.ir

 

تاریخ شروع : ۹۸/۱۱/۲۴

 

دانلود سوالات ضمن خدمت آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین

 

اهداف دوره :

  • اهداف ؛ساختاروماموریت های آ موزش وپرورش مربوطراتشریح نماید
  • برنامه ریزی برای توسعه آ موزش وپرورش راشرح دهد
  • نقش آ موزش وپرورش درتوسعه اقتصادی ؛اجتماعی وفرهنگی راتوضیح دهد

 

دانلود سوالات ضمن خدمت آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین