سوالات سومین آزمون ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

بازدید: 1216 بازدید

سوالات سومین آزمون ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

 

سوالات سومین آزمون ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

 

 

دوره ی ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

ویژه آزمون سوم

تعداد سوالات:تمامی سوالات سومین آزمون تربیت در پرتو عبادت

٪۱۰۰ قبولی

کد دوره :۹۹۵۰۶۲۱۷

مدت دوره : ۲۴ ساعت

سایت برگزار کننده: رایا درس

منتشرکننده : سایت تدریس ایران

نمونه سوالات سومین آزمون ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت:

 

به صورت کامل میباشد و همه ی نکات در این سوال وجود دارد

 

برای دانلود سوال کلیک کنید