سوالات دوم ضمن خدمت هوشمند سازی مدارس

[stextbox id=’info’]سوالات دوم ضمن خدمت هوشمند سازی مدارس[/stextbox]

 

 

دانلود کامل سوالات هوشمند سازی مدارس

teach98.ir

 

Fill- 1در نرمافزار  snagitیک ناحیه بسته را با یک رنگ پر میکند درست

 2-ا ………. معیاری است برای که نسبت روشن‌ترین به تاریک ترین نقطه در صفحه نمایش را بیان می‌کند کنتراست

 3-از معایب وایت برد هوشمند در کلاس، نیاز به یادداشت برداری مطالب درسی بوسیله دانش اموزان است غلط

 4-استفاده از برد هوشمند در کلاس درس باعث کاهش انگیزه در یادگیری دانشآموزان میشود غلط

 5-اشیا واقعی جز کدامیک از رسانه های آموزشی به حساب می آیند؟ چند حسی

 6-اشیاء واقعی جزء کدامیک از رسانه های آموزشی به حساب می آیند چند حسی

 7-با استفاده از رسانه های شنیداری در کلاس درس ، انتظار می رود فراگیران تقریبا  20درصد مطالب آموزش داده شده توسط معلم را

 8-با نصب نرمافزار  ،swish maxبرنامهی مبدل فایلهای  mp3را میتوان نصب کرد صحیح

 9-برا اساس گفته مارک پرنسکی کدام یک از موارد زیر عامل اصلی عدم تناسبسیستم آموزشی کنونی با نیاز مندی های فراگیران است تفاوت نسل معامین و دانش آموزان

 10براساس گفته مارک پرنسکی می توان نتیجه گرفت : “مشکل نظام آموزش تفاوت نسل معلمین و دانش آموزان است صحیح

 11برای استفاده از وایت برد هوشمند در کلاس و ضبط مطالب درسی ، نیاز به نصب درایو دستگاه در کامپیوتر است صحیح

 12برای کاهش حجم انیمیشن تولید شده با نرم افزار  Swish maxباید مقدار Frame rateرا تغییر داد صحیح

 13بیشتر بنرهای تبلیغاتی تولید شده با نرم افزار  swish maxدارای کدام فرمت هستند؟ SWF

 14تفکیک پذیری” بیان کننده قدرت تابش نور دستگاه دیتا پروژکتور بر روی پرده نمایش است غلط

 15حالت  Keystoneیا ذوزنقه ای شکل تصویر زمانی رخ می دهد که زاویه دستگاه با پرده نمایش عمود باشد غلط

 16د نرم افزار snagitنمی توان تصاویر را به  clipboardو  wordارسال کرد. غلط

 17در  swish maxبه هر یک از سلول های مستطیل شکل موجود در نوار …………. time lineگفته می شود Frame

 18در بخش  Libraryنرم افزار  snagitمی توان علاوه بر جستجو فایل ها را مرتب کرد صحیح

 19در فرمان  Save Asنرم افزار  Snagitبا کدام گزینه میتوان کیفیت تصویر را افزایش داد Quality

 20در محیط هایی با روشنایی زیاد ، ویدیو پرژکتور با قدرت روشنایی بالا مناسب است صحیح

 21در مدارسی که آموزش به وسیله وایت برد هوشمند صورت می گیرد ، مدیریت و کنترل کلاس به وسیله معلم دشوار تر است غلط

 22در نرم افزار  Swish maxافکت های با حرکت سریع کدام گزینه است One off

 23در نرم افزار  Swish maxاگر به شکلی که افکت  Moveدارد بخواهیم چرخش اضافه کنیم از کدام گزینه استفاده می کنیم X angle

 24در نرم افزار  Swish maxاگر صفحه طراحی انیمیشن را بزرگتر کنیم ، با تنظیم کدام گزینه می توانیم صفحه طراحی را کامل ببینیم استفاده از منوی View

 25در نرم افزار  swish maxبرای درج عکس از کدام ابزار استفاده می شود Import image

 26در نرم افزار  Swish maxبرای نصب نرم افزار بدون محدودیت زمانی باید فایل  Crackرا در محل نصب نرم افزار کپی کرد صحیح 27در نرم افزار  Swish maxپروژه با کدام پسوند ذخیره می شود Swi

 28در نرم افزار  Swish maxکاربرد ابزار  Alphaچیست محو کردن متن و شکل

 29در نرم افزار  Swish maxاگر بخواهیم شکلی که افکت  Moveدارد را بزرگتر یا کوچکتر کنیم کدام گزینه را تغییر می دهیم Xscale

 30در نرم افزار  Swish maxگزینه  Xangleاز سربرگ  Effectچه کاری انجام میدهد چرخش شکل

 31در نرم افزار  Swish maxگزینه  Xscaleاز سربرگ  Effectچه کاری انجام میدهد بزرگ و کوچک کردن شکل

 32در نرم افزار  ……………… ،Swish maxتصاویر ثابتی هستند که پشت سر هم قرار می گیرند تا یک انیمیشن تولید شود فریم ها

 33در نرم افزار  Swish max، Core Effectشامل جلوه هایی است که در محدوده مرکز تصویر یا متن اجرا خواهند شد صحیح

 34در نرم افزار  ،Swish maxبرای انتخاب متن تایپ شده باید از کدام ابزار درون جعبه ابزار استفاده شود Selection tool

 35در نرم افزار  ،Swish maxبرای تعیین میزان شفافیت متن کدام گزینه به کار برده می شود Alpha

 36در نرم افزار  ،Swish maxبرای فشرده سازی فایل خروجی از کدام گزینه استفاده می کنیم Compress swf file

 37در نرم افزار  ،Swish maxکدام ابزار برای به حرکت در آوردن اشیا در مسیدر های دلخواه کاربرد دارد Motion path

 38در نرم افزار Swish maxاگر برای میزان چرخش شکل عدد  720را وارد نماییم …………… شکل دو تا چرخش خواهد داشت

 39در نرم افزار Swish maxبرای اجرای آلبوم یا انیمیشن تولید شده  Flash playerاز کدام کلید های صفحه کلید استفاده می شود CTRL+ T

 40در نرم افزار Swish maxبرای اجرای بدون وقفه موزیک در آلبوم دیجیتال کدام گزینه انتخاب می شود Convert to movie clip

 41در نرم افزار Swish maxبرای افزودن جلوه های هنری به تصاویر و متن از ابزار  effectاستفاده می شود . صحیح

 42در نرم افزار Swish maxبرای تغییر تنظیمات خروجی از کدام سربرگ استفاده می شود Control

 43در نرم افزار Swish maxبرای تغییر رنگ پس زمینه صفحه طراحی از کدام گزینه استفاده می شود Background Tint

 44در نرم افزار Swish maxبرای تغییر هم اندازه طول و عرض شکل به طور مساوی باید …. تیک  Y=Xرا بگذاریم

 45در نرم افزار Swish maxبرای ثابت نگه داشتن تناسب طول و عرض تصویر هنگام کوچک یا بزرگ کردن آن از کدام کلید استفاده می کنیم Shift

 46در نرم افزار Swish maxکدامیک از مجموعه افکت های زیر برای ورود یک متن یا تصویر استفاده می شود Appear into position

 47در نرم افزار  Snag itبا  Watermarkمی توان لوگوی خاصی را به تصویر اضافه کرد صحیح

 48در نرم افزار  Snag itبا انتخاب گزینه  Show adwancetypeانواع بیشتری از فایل های تصویری را می توان در قسمت  save as typeنمایش داد صحیح

 49در نرم افزار  Snag itزمان تاخیر برای تصویربرداری از منوهاقابل افزایش نیست غلط

50

در نرم افزار  Snagitهنگام جستجو نمی توانیم از  Flagsاستفاده کنیم غلط

 51در نرم افزار  ، Snagitبا کدام گزینه می توان از صفحه دسکتاپ عکس گرفت New Capture

 52در نرم افزار  ، Snagitبا کدام گزینه می توانیم تصویر را به صورت افقی و عمودی بچرخانیم Rotate – Flip 53در نرم افزار  ، Snagitفایده  Tagها ، سرعت بخشیدن به جستجو است صحیح

 54در نرم افزار  ، Snagitنمی توان یک کپی از مسیر فایل را در حافظه  Clipboardداشت غلط

55

در نرم افزار  Snagitاز کدام گزینه برای تغییر طول و عرض می توان استفاده کرد New Image

 56در نرم افزار  Snagitبا  Watermarkمی توان الگوی خاصی را به تصویر اضافه کرد صحیح

57

در نرم افزار  snagitبا انتخاب گزینه  show advanced typeانواع بیشتری از فایل های تصویری را می توان انتخاب نمود. صحیح

 58در نرم افزار  Snagitبا کدام ابزار می توان نمونه های گرافیکی کوچک مثل اعداد و حروف یا الگو های آماده ، نمادهای آماده کرسر ویندوز و دکمه های آماده را به تصویر اضافه نمود Stamp

59

در نرم افزار  Snagitبرای جستجو یک فایل از کدام گزینه استفاده میشود Search

 60در نرم افزار  Snagitبرای نمایش جزییات تصویر از کدام گزینه استفاده میشود Detail View

 61در نرم افزار  Snagitپنجره  Capture Windowمی تواند به دلخواه کاربر در یکی از چهار طرف صفحه دسکتاپ قرار گیرد صحیح

 62در نرم افزار  Snagitزمان پیش فرض گزینه  Delayed Menu Captureچقدر است  5ثانیه

 63در نرم افزار  Snagitسازگاری کامل با ویندوز های  64بیتی دارد صحیح

 64در نرم افزار  Snagitکار  Eraserچیست پاک کردن یک ناحیه خاص

 65در نرم افزار  Snagitکدام گزینه شکل آماده شبیه حباب مسطتیل و ……….. برای افزودن یک پیام یا متن در اختیار ما قرار می دهد Callout

 66در نرم افزار  Snagitکربرد  Delayed Menu Captureچیست ایجاد یک زمان یا فرصت تا منوهای نرم افزار ما فعال بماند و بست

 67در نرم افزار  Snagitگزینه  Cropاز منوی  Imageبر روی چه شکلی تاثیر گذار است مستطیل

 68در نرم افزار  Snagitنمی توان تصویر را به  Clipboardو  Wordارسال کرد غلط

 69در نرم افزار  snagitنمی توان تصویر را مستقیما به  wordمنتقل کرد. غلط

70

در نرم افزار  Snagitنمی توان رنگ مورد نظر را از یک قسمت تصویرانتخاب نمود غلط

 71در نرم افزار  Snagitنواحی انتخاب شده به چه شکلی را می توان  Cropکرد نواحی انتخاب شده با شکل مستطیل را می توان  Cropکرد

 72در نرم افزار  snagitابزارTrimباعث حذف خودکار حاشیه تصویر می شود صحیح

 73در نرم افزار  Snagitامکان قرار دادن افکت بر روی تصویر وجود ندارد غلط

 74در نرم افزار  snagitبا انتخاب گزینه  copy to clipboardمسیر فایل در حافظه موقت ذخیره می شود صحیح

75

در نرم افزار  snagitبرای نمایش جزییات تصویر از کدام گزینه استفاده می شود؟ Detail view

 76در نرم افزار  snagitپسوند  sngفرمت اصلی ذخیره سازی می باشد. غلط

77

در نرم افزار  Snagitدر قسمت  Libraryبرای نمایش تصویر به همراه نام ونوعش از کدام گزینه استفاده میشود Thumbnails

 78در نرم افزار  snagitذخیره فیلم با فرمت  AVIو  PPTانجام میشود غلط79

در نرم افزار  Snagitابزار ……… باعث حذف خودکارحاشیه تصاویر می شود Trim

 80در نرم افزار  Snagitامکان ذخیره کردن فیلم با فرمت swfرا ندارد غلط

 81در نرم افزار  snagitبا ابزار  Selectمیتوان فقط یک ناحیه به شکل مستطیل انتخاب کرد غلط

 82در نرم افزار  snagitبا ابزار  shapeچه چیزی را می توان به تصویر خود اضافه نمود؟ اشکال هندسی

 83در نرم افزار  snagitبا انتخاب گزینه  show advance typeانواع بیشتری از فایل های تصویری را می توان  save as typeنمایش داد صحیح

 84در نرم افزار  snagitبا کدام ابزار می توان نمونه های گرافیکی کوچک مثل اعداد و حروف یا الگوهای اماده کرسر ویندوز و دکمه های اماده را به تصویر اضافه نمود stamp

 85در نرم افزار  Snagitبا کدام دکمه فیلم برداری از صفحه اغاز می شود Shift+F9

 86در نرم افزار  snagitذخیره تصاویر با فرمت های ,PDF,GIF,BMP,PNG,TIFوJPGصورت می گیرد صحیح

 87در نرم افزار  snagitذخیره فیلم فقط با فرمت  AVIو  PPTانجام می شود غلط

 88در نرم افزار  Snagitزمان پیش فرض گزینه Delayed Meno Captureچقدر است 5ثانیه

 89در نرم افزار  snagitکادر دور تصویر را با  borderمی توان تعیین کرد صحیح

90

در نرم افزار  snagitکدام گزینه اشکال آماده شبیه حباب و مستطیل و… برای افزودن یک پیام متن در اختیار ما قرار میدهد؟ Callout

 91در نرم افزار  snagitکدام گزینه تصویر مارا شطرنجی میکند؟ pixceleate

 92در نرم افزار  snagitگزینهی  manage profileمدیریت و ویرایش پروفایل را برای شما فراهم می کند؟ صحیح

 93در نرم افزار  Snagitنمی توان تصاویر را به clip boardوwordارسال کرد غلط

 94در نرم افزار  snagitنمیتوان رنگ مورد نظر را از یک قسمت تصویر انتخاب نمود غلط

95

در نرم افزار  snagitنواحی انتخاب شده به چه شکلی را میتوان  cropکرد؟ نواحی مستطیل

 96در نرم افزار  snagitهنگام جستجو نمیتوانیم از  Flagsاستفاده کنیم غلط

97

در نرم افزار  ،snagitابزار  trimباعث حذف خودکار حاشیه تصاویر می شود. صحیح

 98در نرم افزار  ،snagitبرای اجرای بی وقفه موزیک در یک آلبوم دیجیتال باید آن را به یگ movie clipتبدیل کنیم. صحیح

99

در نرم افزار  ،snagitبه وسیله ی کدام گزینه میتوانیم تصویر را به دوقسمت تفکیک کرد Cut out

 100در نرم افزار  ،snagitزمان پیش فرض گزینه  Delayed Menu Captureچقدر است؟  5ثانیه

 101در نرم افزار Snagitباابزار shapeچه چیزی را می توان به تصویرخود اضافه نمود اشکال هندسی

 102در نرم افزار Snagitبه وسیله ی کدام گزینه می توان تصویر را به دوقسمت تفکیک کرد Cut out

 103در نرم افزار snagitکارeraserچیست پاک کردن یک ناحیه خاص

 104در نرم افزار Snagitگزینه Export to my placesفایل های تصویری را به بیرون از سیستم از طریق شبکه واینتر نت انتقال می دهد صحیح

 105در نرم افزار Snagitگزینه یShow advance typeانواع بیشتری از فایل های تصویری را می توان در قسمت Save as typeنمایش داد صحیح

 106در نرم افزار snagitنحوه نمایش لیست فایل ها در پنجره libraryبه دو صورت detailsوthumbnailsاست صحیح

 107در نرم افزار Snagitنمی توان یک تصویر را با یک نرم افزار دیگربه اشتراک گذاشت غلط

 108در نرم افزار SWISH MAXکدام یک از افکت های زیر برای ورود یک متن یا تصویر استفاده می شود ؟ Appear into position

 109در نرم افزار  swish maxبرایتغییر رنگ درون شکل ها از کدام گزینه استفاده می شود ؟ Fill color

 110در نرم افزار  Swish maxاز پروزه ها فقط خروجی swfگرفته می شود غلط 111در نرم افزار  Swish maxافکت Fadeچه کاربردی دارد برای محو کردن یا از محو خارج کردن متن یا تصویر

 112در نرم افزار  swish maxاگر بخواهیم شکلی که افکت  moveدارد را بزرگتر یا کوچکتر کنیم کدام گزینه را تغییر می دهیم؟ xscale

 113در نرم افزار  Swish maxبرای اجرای البوم یا انیمیشن تولید شده در flash playerازکدام کلیدهای صفحه کلید استفاده می شود Ctrl+T

 114در نرم افزار  swish maxبرای اجرای آلبوم یا انیمیشن تولید شده در  flash playerاز کدام کلیدهای صفحه کلید استفاده می شود؟ ctrl + T

 115در نرم افزار  Swish maxبرای از بین بردن خطوط دور شکل ها کدام گزینه انتخاب می شود Stroke style

 116در نرم افزار  swish maxبرای انتخاب متن تایپ شده باید از کدام ابزار استفاده شود؟ Selection tool

 117در نرم افزار  swish maxبرای ایجاد یک فایل خالی از کدام گزینه استفاده می شود؟ Blank movie

 118در نرم افزار  swish maxبرای باز کردن فایل تولید شده قبلی از کدام گزینه استفاده می شود؟ open movie

 119در نرم افزار  swish maxبرای تغییر تنظیمات خروجی از کدام سربرگ استفاده میشود؟ file

 120در نرم افزار  swish maxبرای تغییر شفافیت شکل در حال حرکت از کدام گزینه استفاده می شود؟ alpha

 121در نرم افزار  Swish maxبرای تغییر میزان شفافیت شکل در حال حرکت از کدام گزینه استفاده می کنیم alpha

 122در نرم افزار  swish maxبرای ثابت نگه داشتن تناسب طول و عرض تصویر هنگام کوچک کردن آن از کدام کلید استفاده می کنیم؟ shift

 123در نرم افزار  swish maxبرای کم کردن فایل خروجی باید مقدار کدام گزینه را کاهش داد؟ frame rate

 124در نرم افزار  swish maxبرای گرفتن خروجی کدام گزینه انتخاب میشود؟ Export

 125در نرم افزار  Swish maxبرای وارد کردن شی های مختلف به صفحه طراحی از کدام نوار استفاده می شود نوارinsert

 126در نرم افزار  swish maxکادر محاوره  movie propertiesفقط برای تعیین اندازه حجم فایل کاربرد دارد غلط

 127در نرم افزار  Swish maxکدام یک از مجموعه افکت های زیربرای خروج یا محو شدن یک متن یا تصویر استفاده می شود Disappear from position

 128در نرم افزار  swish maxکدامیک از مجوعه افکتهای زیر برای خروج یا محو شدن یک کتن یا تصویر استفاده میشود؟ Disappear from position

 129در نرم افزار  Swish maxلایه صوتی اضافه شده قابلیت افزودن افکت را ندارد صحیح

 130در نرم افزار  swish maxو تنظیمات افکت گزینه offsetچه کاربردی روی متن دارد  -1تعیین میزان شفافیت حروف

 131در نرم افزار  ،swish maxافکت  Fade outفقط برای متن ها مناسب است غلط

 132در نرم افزار  ،swish maxبرای ازبین بردن خطوط دور شکل ها کدام گزینه انتخاب می شود؟ stroke style

 133در نرم افزار  ،swish maxبرای انتخاب متن تایپ شده، باید از کدام ابزار درون جعبه استفاده شود؟ selection tool

 134در نرم افزار  ،swish maxبرای وارد کردن شی های مختلف به صفحه طراحی از کدام نوار استفاد می شود؟ نوار insert

 135در نرم افزار  ،Swish Maxفایل صوتی باید در اولین لایه و فریم اضافه گردد درست

 136در نرم افزار  ،Swish Maxگزینه  Xscaleاز سربرگ  Effectچه کاری انجام میدهد بزرگ و کوچک کردن

 137در نرم افزار Swish maxافکت های با حرکت سریع کدام گزینه است One off

 138در نرم افزار Swish maxاگر بخواهیم شکلی که افکت  moveدارد را بزرگتر یا کوچکترکنیم کدام گزینه تغییر را استفاده می کنیم xscale

 139در نرم افزار Swish maxبرای اجرای بی وقفه موزیک در یک البوم دیجیتال باید آن را به یک  move clipتبدیل کنیم صحیح

 140در نرم افزار Swish maxبرای انتخاب متن تایپ شده باید از کدام ابزار درون جعبه ابزار استفاده شود selection tool

 141در نرم افزار Swish maxبرای ثابت نگهداشتن تناسب طول وعرض تصویر هنگام کوچک کردن آن از کدام کلید استفاده می کنیم shift

 142در نرم افزار Swish maxبرای فشرده سازی فایل خروجی از کدام گزینه استفاده می کنیم Compress swf file

 143در نرم افزار swish maxگزینه  Xscaleاز سربرگ effectچه کاری انجام می دهد بزرک و کوچک کردن شکل

 144در نرم افزار Swish maxهر چه تعدادفریم هایی که در ثانیه اجرا می شوند بیشتر باشد……. سرعت اجرای فیلم بیشتر است 145در نرم افزار swish maxبرای ایجاد یک پروژه جدید از کدام گزینه استفاده می شود new project

 146در نرمافزار  snagitافزایش زمان تاخیر از کدام قسمت صورت می گیرد manage profile

 147در نرمافزار  ،snagitابزار  lineبرای رسم خط استفاده میشود صحیح

 148در نرمافزار  snagitافراد حرفهای  qualityیا کیفیت تصاویر را روی چه عددی تنظیم میکنند. 99

 149در نرمافزار  ،swish maxاگر بخواهیم شکل ما  360درجه در جهت عقربههای ساعت چرخش داشته باشد، کدم گزینه از منوی  x angleرا انتخاب میکنیم؟ Rotate CW by

 150در نرمافزار  ،swish maxکد  placeباعث شروع نمایش تصویر از فریم مورد نظر میشود. صحیح

 151درSwish maxبه هریک از سلول های مستطیل شکل موجود در نوار  ……………. timelineگفته می شود Frame

 152درنرم افزار Snagitذخیره فیلم فقط با فرمت  AVIوpptانجام می شود غلط

 153درنرم افزار  Swish Maxبرای کم کردن حجم فایل خروجی باید مقدار کدام گزینه را کاهش داد فریم ریت

 154درنرم افزار  Swish Maxبرای مدیریت و کنترل پخش فایل های انیمیشن از کدام نوار استفاده می شود control

 155درنرم افزار  Swish Maxفقط فرمتهای صوتی Mp3و Wmaقابل افزودن هستند صحیح

 156دیتا پروژکتور دستگاهی برای نمایش تصاویر کامپیوتر ودستگاه ویدئو در ابعاد بزرگ است صحیح

 157دیتا پروژکتور دستگاهی برای نمایش تصاویر کامپیوتر و دستگاه ویدئو در ابعاد بزرگ است صحیح

 158رسانه های اموزشی که در نوک مخروط ادگار دیل قرار می گیرند شامل: رسانه اموزشی دیداری ونوشتاری

 159زمان جستجو در  snagitبرای یافتن لیست تصاویری که در هفته گذشته ایجاد یا ویرایش کرده ایم از کدام گزینه باید استفاده کرد؟ last week

 160زمان جستجو درد  Snag itبرای یافتن لیست تصاویری که در هفته گذشته ایجاد یا ویرایش کرده ایم از کدام گزینه باید استفاده کرد last week

 161سهم بقیه حواس بجز بینایی در یادگیری انسان چند درصد است  25درصد

 162سهم بقیه حواس بجز بینایی در یادگیری انسان چند درصد است؟ 0.25

 163شدت روشنایی بیان کننده قدرت تابش نور دستگاه دیتا پرژکتور بر روی پرده نمایش است صحیح

 164شفافیت تصویر ، نسبت سفید ترین به سیاه ترین نقطه در صفحه نمایش است صحیح

 165قدت تفکیک پذیری بیان کننده قدت تابش نور دستگاه دیتا پوژکتور بر روی پرده نمایش است. غلط

 166قدرت تفکیک پذیری بیان کننده قدرت تابش نور دستگاه دیتا پروژکتوربرروی پرده نمایش است صحیح

 167قدرت روشنایی معیاری است برای سنجش وضوح رنگها و تصاویر غلط

 168قسمت اعظم یادگیری انسان از طریق کدام حس انجام می گیرد؟ بینایی

 169کدام حس بعد از بینایی ، سهم بیشتری در یادگیری انسان دارد؟ شنوایی

 170کدام گزینه در رابطه با رسانه های آموزشی صحیح نیست رسانه آموزشی صرفا”جنبه ابزاری دارد

 171کدام یک از موارد زیرجزءویژگی های منحصر بفرد دانش آموزان امروز ی نیست علاقمند به یادگیری انفرادی هستند

 172کدامیک از مارد زیر جزء ویژگی های منحصر به فرد دانش آموزان امروزی نیست علاقه مند به یادگیری انفرادی هستند

 173کدامیک از موارد زیر از نوع رسانه های دیداری – نوشتاری به حساب می آید کتاب های درسی

 174کدامیک از موارد زیر جزء ویژگیهای دانش آموزان امروزی نیست علاقه مند به یادگیری افرادی هستند

 175کدامیک از نسلهای زیر  millenniumنیز می نامند؟ Y

 176کنتراست معیاری است برای سنجش وضوح رنگ ها و تصاویر غلط

 177مطالب نوشته شده بر روی وایت برد هوشمند را می توان بصورت فایل در کامپیوتر ذخیره کرد صحیح

 178منظور از کالیبره کردن افزایش دقت دستگاه وایت برد هوشمند است صحیح 179منظور از کالیبره کردن،افزایش دقت دستگاه وایت برد هوشمند است صحیح

 180نام دیگر نسل  Zچیست بومیان دیجیتال – نت

 181نرم افزار  ، Snagitامکان ذخیره کردن فیلم با فرمت  SWFرا ندارد غلط

 182نرم افزار  snagitسازگاری کامل با ویندوز های  64بیتی دارد صحیح

 183وایت برد هوشمند قابلیت ظبط مطالب نوشته شده بر روی آن را دارد صحیح

 184یکی از محصولات پرکاربرد نرم افزار  ، Swish maxبنر های تبلیغاتی متحرک است صحیح

 185یکی از محصولات پرکاربرد نرم افزار Swish Maxبنرهای تبلیغاتی متحرک است صحیح