سوالات آنلاین علوم دوم دبستان-دی ماه

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

 

سوالات آنلاین علوم دوم دبستان-دی ماه

 

 

به نور خورشید چه می گویند؟

بر اثر لرزش اجسام صدا تولید می شود

صدای کدام یک آزار دهنده است؟

آیا خفاش در شب شکار میکند؟

از جابه جایی هوای گرم و سرد باد به وجود می آید

صدای کدام یک نازک تر است؟

کدام یک چشمه ی نور نیست؟

شبانه روز..................ساعت است

برای اندازه گیری دهای هوا از متر استفاده می کنیم

با کدامیک از اجسام زیر نمی توان سایه درست کرد؟

کدام یکی از انواع حس نیست؟

همه ی جاندارا ن به ..............و.......................خورشید نیاز دارند .

صدای بچه ها، ………… و صدای پدر …………. است

کدامیک صدای پیام رسان است؟

.............جهت باد رانشان می دهد

 

 

مطالعه بیشتر