سوالات آنلاین علوم دوم دبستان-دی ماه

امتیاز 4.00 ( 2 رای )

 

سوالات آنلاین علوم دوم دبستان-دی ماه

 

 

کدام یک چشمه ی نور نیست؟

صدای کدام یک نازک تر است؟

کدام یکی از انواع حس نیست؟

صدای بچه ها، ………… و صدای پدر …………. است

برای اندازه گیری دهای هوا از متر استفاده می کنیم

صدای کدام یک آزار دهنده است؟

شبانه روز..................ساعت است

بر اثر لرزش اجسام صدا تولید می شود

.............جهت باد رانشان می دهد

کدامیک صدای پیام رسان است؟

به نور خورشید چه می گویند؟

آیا خفاش در شب شکار میکند؟

از جابه جایی هوای گرم و سرد باد به وجود می آید

با کدامیک از اجسام زیر نمی توان سایه درست کرد؟

همه ی جاندارا ن به ..............و.......................خورشید نیاز دارند .

 

 

مطالعه بیشتر