سبک های چینش و آرایش کلاس

بازدید: 2325 بازدید
سبک های چینش و آرایش کلاس
teach98.ir

سبک های چینش و آرایش کلاس

هنگام سازماندهی فضای فیزیکی کلاس، باید از خودتان بپرسید که دانش‌آموزان در چه نوع فعالیت آموزشی شرکت می‌کنند

و آرایشی را در نظر بگیرید که به بهترین وجه از آن نوع فعالیت، حمایت کند.

سبک” تالار سخنرانی”

همه دانش‌آموزان رو در روی معلم می‌نشینند. این سبک، از تعاملات رو در روی دانش‌آموزان جلوگیری می‌کند و معلم برای

حرکت به هر جای اتاق آزاد است. برای زمانی که معلم سخنرانی می‌کند یا یک نفر، برنامه‌ای را برای کل کلاس اجرا می‌کند،

مناسب است. این آرایش، تعامل اجتماعی و توجه مستقیم به معلم را کاهش می‌دهد، ولی برای انجام تکالیف فردی، مفید

است.

“سبک رو در رو”

دانش‌آموزان چهره به چهره هم می‌نشینند که حواس‌پرتی در این سبک، بیشتر از سبک تالار سخنرانی است.

 

در سبک “نامتقارن”

تعداد کمی(۳ یا ۴ نفر) در صندلی‌هایی می‌نشینند، اما مستقیما رو‌به‌روی هم نیستند. این سبک از سبک رو در رو، کمتر

باعث حواس‌پرتی می‌شود و برای فعالیت‌های یادگیری مشارکتی، می‌تواند موثر واقع شود.

 

سبک “سمیناری”

تعداد زیادی در حدود ده نفر یا بیشتر، به شکل دایره، مربع و یا به شکل U می‌نشینند. این آرایش برای زمانی که

می‌خواهید دانش‌آموزان، با هم صحبت کنند یا با شما حرف بزنند، مناسب است.

 

“سبک خوشه‌ای”

تعداد کمی در حدود ۴ تا ۸ نفر، در گروه‌های کوچک خوشه‌ای نزدیک به هم کار می‌کنند که آرایش مناسبی برای فعالیت‌های

یادگیری مشارکتی است و باعث تقویت تعامل اجتماعی و تسهیل کننده یادگیری مشارکتی، در میان دانش‌آموزان می‌شود.

در کلاس‌هایی که به صورت ردیفی چیده شده‌اند، معلم به احتمال زیاد، بیشتر با دانش‌آموزان تعامل دارد که در جلو یا مرکز

کلاس نشسته‌اند. این ناحیه “منطقه عمل” نامیده میشود