ساده کردن مدارهای شامل مقاومت یا خازن

ساده کردن مدارهای شامل مقاومت یا خازن

teach98.ir

ساده کردن مدارهای شامل مقاومت یا خازن

 

  • جزوات مخصوص دوران جمع بندی
  • ساده کردن مدار در فیزیک
  • مقاومت یا خازن موازی یا متوالی
  • حجم فایل:۲.۰۷mb
  • نوع فایل :pdf
  • سازنده:موج کنکور
  • سایت تدریس ایران

 

 

مطالعه بیشتر