روش های مدرن آموزش تاریخ

بازدید: 1208 بازدید
روش های مدرن آموزش تاریخ
teach98.ir

 

روش های مدرن آموزش تاریخ

تدریس مدرن تاریخ بر چهار اسلوب زیر است:

۱. نقش بازی کردن(Role Play Game)


در این روش معلم حوادث تاریخی را بازسازی می کند و هر کدام از دانش آموزان را در نقش یکی از شخصیت های تاریخی قرار می دهد، دانش آموزان باید با مطالعه سرگذشت این فرد و مقطع زندگی او و حوادثی که بر او گذشته است، به جای او تصمیم بگیرند. این شکل می تواند حتی به صورت تیاتر نیز ارائه شود. در صورتی که این روش بتواند به خوبی اجرا شود و از سوی دانش آموزان جدی گرفته شود، به علت درگیر شدن مستقیم دانش آموز با موضوعات می تواند بسیار اثر بخش باشد.

۲. شبیه سازی کامپیوتری (Simulation)


در این روش بازی های کامپیوتری ساخته می شوند که هر یک برای دوره ی خاصی از تاریخ طراحی شده اند. بازی ها طوری طراحی شده اند که فرد، تمام تاریخ آن دوره را عملاً یک دور بازی می کند و با تاریخ به جلو می آید. در بعضی از این بازی ها فرد نقش رهبر یک تمدن را بازی می کند و در رشد تمدن خود را سهیم می بیند. از معروف ترین این بازی ها در ایران می توان Civilization, Age of  Empires, Age of Mythology, Pharoah, Sim City  را نام برد.

۳. کنفرانس


در این روش معلم موضوعاتی را تعیین می کند و دانش آموزان باید بر حسب نوبت تحقیقات در آن زمینه بکنند و نتیجه ی تحقیقات خود را در کلاس درس ارائه دهند. از مزایای این نوع تحقیق این است که دانش آموز در زمینه ای خود تحقیق می کند مسلط می شود و با شنیدن موضوعات تحقیق دیگران با مباحثی دیگر نیز آشنایی پیدا می کند.

۴. ارائه توسط استاد (Lecture)


در این روش معلم تنها سخن گوی کلاس است. درس را مطرح می کند و دانش آموزان در صورتی که سوالی برایشان باقی مانده باشد آن را می پرسند و…