روش های تدریس

بازدید: 1003 بازدید
روش های تدریس
teach98.ir

روش های تدریس

بازدید از صحنه های واقعی :

 

دراین روش فراگیران قادر می شوند موقعیت های حقیقی را تجربه کنند و از نزدیک با آن آشنا شوند و آنرا تجربه نمایند . برای مثال اعزام راهیان نوربه مناطق جنگی و مشاهده آثار و صحنه های باقیمانده از ۸ سال دفاع مقدس که این مسئله آنها را نسبت به مسایل دفاع مقدس آشنا می کند و اطلاعات و دانسته های آنها بطور عینی مرور می شود و آنها را درک می کنند .

همیشه از ارتباط صحنه های واقعی با تجربیات و آموخته های فراگیران و جامعه اطمینان حاصل کنید و از فراگیران انتظار داشته باشید بعداً بتوانند در جامعه بکار ببندند . بازدید از صحنه به فراگیران فرصت کسب تجربیات فراوانی از زندگی می دهد و می توانند اطلاعات خوبی جمع آوری نموده و با تلفیق و انطباق این اطلاعات جدید با دانش قبلی ، به درک واقعی موضوع برسند .

 

مزایای این روش :

 

 • ایجاد اعتماد به نفس بالا در فراگیران
 • رویارویی فراگیران با مردم و واقعیت جامعه
 • افزایش مهارت های عملی و ایجاد نگرش عمیق و بروز رفتارهای مطلوب
 • تماس نزدیک و ملموس با واقعیت ها
 • فراگیران با فعالیت و کار کردن انس می گیرند و تجربیات خود را وسعت می بخشند .
 • ایجاد تشویق و علاقه در فراگیران نسبت به درس و تحریک و علاقه مندی در پذیرش بیشتر دانش و اطلاعات
 • افزایش درک و فهم بهتر مشکلات و مسایل جامعه

 

معایب این روش :

 

گاهاً امکان بازدید از صحنه های واقعی وجود ندارد .

ترتیب دادن بازدید از صحنه ها وقت گیر و هزینه بر است و مشکلات زیادی من جمله هماهنگی، همکاری ومراقبت به همراه

دارد .

به علت آزادی این روش ممکن است فراگیران آن را جدی نگیرند .
تعداد فراگیران کمی را می توان به همراه برد .
دشواری در نقل و انتقال
بازدید صحنه های مختلف ممکن است انتظارات زیادی را در مردم آن منطقه ایجاد کند
دشواری ایجاد ارتباط میان اهداف آموزش و تجربیات حاصله در صحنه
عدم سازماندهی و برنامه ریزی مناسب می تواند موجب اتلاف وقت، سرخوردگی فراگیران و خستگی و دلزدگی از آموزش شود .
مسئولین و مردم حاضر در صحنه و منطقه ممکن است الویت ها و مشکلاتی را مطرح کنند که به اهداف آموزش و جامعه ارتباط نداشته باشد و موجب انحراف مسیر آموزش شود .

افزایش توانمندسازی این روش :

 • برنامه ریزی صحیح برای بازدیدها و حضور فعال مربیان و کمک مربیان
 • فراگیران را در خلال بازدید از صحنه ها ، به دنبال کردن روش های دیگر آموزشی تشویق کنید .
 • اهداف بازدیدها برای فراگیران و مسئولین جامعه روشن شود .
 • فراگیران را برای جمع بندی پرسش و پاسخ هایی که در بازدید صحنه های واقعی پیش می آید کمک کنید .
 • افراد که در صحنه حاضر هستند ( مردم ، مسئولین ، راهنماها ) را تشویق کنید که فراگیران را در جمع آوری اطلاعات کمک کرده و به سوالات آنها به روشنی پاسخ دهند .
 • دیدار مجدد از صحنه ها به منظور پیگیری فعالیت های ویژه امکان پذیر باشد .
 • خلاصه هایی از بازدید تهیه کنید تا فراگیران بتوانند بین ادراکات و یافته های خود با اهد اف آموزشی رابطه برقرار کنند .
 • قبل از اینکه به منطقه بروید ، نقشه محل مزبور و عکس و فیلم ( خصوصاً تصاویر هوایی ) تهیه کنید و برای فراگیران پخش کنید و یا جریان حادثه بوجود آمده را با استفاده از تصاویر برای آنها نمایش دهید و مسیر حرکت ذهنی آن ها را کاملاً هدایت و رهبری کنید .
 • درباره آنچه اتفاق افتاده و آنچه که می توان انجام داد ، پس از مراجعت از منطقه و صحنه بازدید شده ، صحبت نمایید و از فراگیران بخواهید راه حل ارائه نمایند .