روش تدریس بحث گروهی

بازدید: 2997 بازدید
روش تدریس بحث گروهی
teach98.ir

روش تدریس بحث گروهی

روش تدریس بحث گروهی ازآن دسته روش های تدریس دانش آموز محور است. دراین روش دانش آموزان به نحوی فعال در تدارک زمینه های لازم برای یادگیری تلاش می کنند هم چنین استفاده از این روش تدریس بحث گروهی تفکر انتقادی را رشد می دهد .دراین روش دانش آموزان ترغیب می گردند مفاهیم اصول و تعاریف را از راه استدلال بیاموزند ، توانایی شنیدن آرای دیگران ، سنجیدن نوع تفکر آنها ، سازماندهی آراء ، ایستادگی یا پافشاری بر باورها ، موافقت با دیگران و… در طی جلسات بحث می آموزند.

 

بحث گروهی در زمینه و موضوعاتی که خصوصیات زیر را دارند به کار می رود :

۱ موضوع ، مورد علاقه شرکت کنندگان در بحث باشد.
۲ موضوع باید در زمینه ای باشد که شرکت کنندگان درباره آن اطلاعاتی داشته باشند تا بتوانند اطلاعاتی کسب کنند.
۳ موضوع برای فراگیران قابل فهم و آسان باشد.
۴ موضوع باید در زمینه ای باشد که بتوان در زمینه آن نظرات متفاوتی داد.

 

مراحل اجرای روش بحث گروهی

۱ آمادگی و برنامه ریزی :

در این مرحله معلم قبل از شروع بحث نیازمند برنامه ریزی و طراحی است و -باید نیازها ، معلومات و علایق و تجارب قبلی شاگردان را که نقش اصلی در این روش دارند به طور دقیق بررسی کند و سپس بر اساس آنها هدفهایی را که فراگیران پس از اجرای روش باید به آن برسند مشخص کند . اگر روش بحث گروهی به طریق غیر علمی اجرا شود از هر جهت فاقد ارزش خواهد بود.

۲انتخاب موضوع :

منظور موضوعاتی است که قبلاً درباره آنها نتیجه ثابتی حاصل نشده است . این نوع موضوعات از نظر ماهیت به گونه ای هستند که با روش بحث گروهی بهتر یاد گرفته می شود. خلاصه اینکه موضوع مورد بحث باید به گونه ای باشد که بتوان در مورد آنها نظرهای مختلف یا روش های مختلف ارائه داد.

۳ فراهم کردن زمینه های مشترک :

قبل از شروع بحث لازم است سطح اطلاعات شاگردان در زمینه عمومی -موضوع مورد بحث ، یکسان شود چنین زمینه مشترکی معمولاً شکل اطلاعات و روش جمع آوری آنان را برای فهم و درک موضوع مشخص می کند . کسب اطلاعات می تواند یا از طریق معلم ، تلویزیون ، کتابخانه و غیره باشد . شاگردان باید بدانند به روش های کسب اطلاعات نیازمندند.

۴ تنظیم آرایش کلاس :

ترتیب قرار گرفتن و نشستن شرکت کنندگان بحث گروهی در نوع ارتباط دانش -آموزان مؤثر است.

۵ بیان هدف بحث:

هدف بیان و روی تابلو یا تخته در کلاس درس نوشته می شود تا از انحراف دانش آموزان و معلم پیشگیری و جریان بحث را تسهیل کند.

۶ اتنخاب افراد و تعیین آنها :

اعضای بحث گروهی معمولاً افراد زیر را تشکیل می دهند : ۱ رهبر گروه -۲ منشی گروه- ۳ ناظر ارزیاب -۴ شاگردان

۷ هدایت و کنترل جریان بحث :

معلم بهتر است در کنار گروه ها قرار گیرد و به سؤالات دانش آموزان پاسخ دهد و باید با قدرت تمام مواظب باشد بحث از مسیر اصلی خارج نشود.

 

محاسن روش بحث گروهی:

۱- با بحث گروهی افراد می توانند در عقاید و تجربیات یکدیگر سهیم شوند
۲- تقویت همکاری گروهی و احساس دستی ین اعضا
۳-فراهم شدن فرصت ارزیابی یکدیگر
۴- تقویت روحیه نقادی و اعتماد به نفس
۵- افزایش قدرت مدیریت و رهبری دانش آموزان
۶- تقویت استدلال و قدرت اندیشه

محدودیت های روش بحث گروهی:

۱- مناسب نبودن برای کلاس های پرجمعیت
۲- عدم تناسب با دانش آموزان دوره ی ابتدایی
۳- دشواری روش اجرا