روش تدریس با هم بخوانیم-فارسی اول دبستان

بازدید: 1931 بازدید
روش تدریس با هم بخوانیم-فارسی اول دبستان
teach98.ir

روش تدریس با هم بخوانیم-فارسی اول دبستان

در تدریس با هم بخوانیم در کلاس اول,ابتدا تصویر اصلی صفحه را روی تابلو و در دید دانش آموزان قرار می دهیم و از آن ها میخواهیم تا فکر کنند و با گرفتن اجازه از معلم بگویند که چه چیز هایی در تصویر میبینند.

سپس معلم از شاگردان می خواهد تا هر آنچه از تصویر می بینند,را بیان کنند ( مفهوم گویی )

 

سپس معلم شعر را بصورت آهنگین و موزون می خواند و بچه ها گوش می دهند.

حال یکی از بچه ها داوطلب می شود تا شعر را بخواند.

در این جا معلم از بچه ها میخواهد,تا خواندن شعر را در منزل تمرین کنند و در جلسه ی بعدی بخوانند.

توجه شود که حفظ شعر در کلاس اول اجباری نیست

ولی در صورت تمایل بچه ها می توانند آن را حفظ کنند.

سایت تدریس ایران

 

teach98.ir