راهکارهای مدیریت کلاس

بازدید: 946 بازدید

راهکارهای مدیریت کلاس

 

راهکارهای مدیریت کلاس

 

 

۱ . مهم ترین فاکتور معلم در اداره کردن مطلوب کلاس ، جاذبه و دافعه ی وی است.

 

۲ . شناسایی دانش آموزان حاشیه ساز در کلاس و توجه به رفتارهای نامطلوب و ناهنجار آنان

و آماده بودن به وقت لازم در خصوص خاموش کردن رفتارهای وی ، از جمله مهم ترین کارها برای یک معلم است.

 

۳ . لبخند معلم نباید به صورت قهقهه باشد.

یک تبسم ، زیباترین نگاه را در شوق و ذوق دانش آموز در کلاس از ناحیه ی معلم می افزاید.

 

۴ . احترام متقابل معلم و دانش آموز از فاکتورهای مهم ایجاد فضای حرمت و احترام در کلاس است.

 

 

۵ .  توجه به درخواست های دانش اموزان با رعایت نوبت و نگاه عادلانه ی معلم به دانش آموزان کلاس تاثیرات مطلوب
و پسندیده خواهد داشت.

 

 

۶ .  نامناسب ترین عمل معلم در خصوص تنبیه دانش آموز نابهنجار ،

خارج کردن وی از کلاس یا قرار دادن وی پشت در کلاس است. ( عادی شدن این رفتار باعث تشویق دیگر دانش آموزان برای رفتن به بیرون از کلاس و فرار از درس می شود. )

 

۷ .  چنانچه دانش اموز را تشویق می کنید برای آن یک هدف آموزشی داشته باشید و علت را برای وی و سایرین بازگو نمایید.

 

۸ .  سعی کنید تشویق را به شکل های گوناگون انجام دهید. ( حتی الامکان سعی شود تشویق مادی نباشد.)

 

۹ .  بدترین تنبیه دانش آموز، تنبیه بدنی است.

یک اخم یا یک نگاه غیرعادی ممکن است تاثیر مثبتی در خاموش کردن رفتار ناپسند دانش آموز باشد.

 

 

۱۰ .  لازم است گاهی اوقات معلم برخی از رفتارهای تصادفی دانش آموزان را

( مطلوب یا نامطلوب ) بدون نام بردن اسم در حضور دیگران به تحلیل و ّواکاوی بپردازد

تا سایر دانش آموزان نیز از تجربه های خود درس بگیرند.

 

 

۱۱ . به هنگام داوری بین دو دانش آموز که مشکل پیداکرده اند لازم است حتما از شرایط دعوای آن دو کسب اطلاع نمایید

تا با بی عدالتی قضاوت نکرده باشید.

( گاهی لازم است که خارج از جمع این داوری صورت بگیرد که این بسته به موضوع اختلاف و مسایل خاص ضرورت پیدا می کند. )

 

۱۲ . گاهی لازم است که نسبت به ناسزا گفتن برخی از دانش اموزان نسبت به هم بی تفاوت باشید

تا مساله خیلی گسترش پیدا نکند و حاد نشود.