راهکارهای حل مشکل کندخوانی

بازدید: 1053 بازدید

راهکارهای حل مشکل کندخوانی
teach98.ir

 

راهکارهای حل مشکل کندخوانی

 

یکی از مشکلات عمده اکثر دانش آموزان کند خوانی است که راه حل هایی را برای حل این مشکل پیشنهاد می کنم:

 

 علت اول: کلمه خوانی
 راه حل: جمله خوانی

 

مغز با معنی و مفهوم سر و کار دارد نه با خود کلمات مثل صحبت کردن تصور کنید، مثلا یک تایپیست که کلمه به کلمه از روی متن می خواند و تایپ می کند اگر پس از این که ۲ صفحه تایپ کرد از وی در باره متن سوال کنید وی کمتر از ۳۰ درصد مطالب را می تواند به خاطر آورد.

 

 علت دوم: بلند خوانی
 راه حل: چشم خوانی

 

زمانی که متنی را بلند می خوانید مطالب و اطلاعات از دهان به گوش بعد به مغز می رسد ولی اگر چشم خوانی کنید چشم مطلب را می بیند و مغز آن را درک می کند می بینید که با چشم خوانی مطالب مسیر کوتاهتری برای رسیدن به مغز را طی خواهد کرد.

 

 علت سوم: لب خوانی
 راه حل: چشم خوانی

 

تکان خوردن لب ها علیرغم پایین آوردن سرعت باعث پایین آوردن تمرکز نیز می شود.

 

 علت چهارم: برگشت غیر شعاعی چشم به عقب
 راه حل: خط بردن

 

ثابت شده است که ما زمانی که مطلبی را می خوانیم چشم به طور غیر عادی بر می گردد و به کلمات قبل نگاه می کند که به وسیله خط بردن (دنبال کردن کلمات با انگشت، خودکار و …) این مشکل را بر طرف می سازد.

 

سایت تدریس ایران