راهنمای تکمیل کارنامه توصیفی ۹۷-۹۶-ابتدایی

بازدید: 5249 بازدید

راهنمای تکمیل کارنامه توصیفی 97-96-ابتدایی

 

راهنمای تکمیل کارنامه توصیفی ۹۷-۹۶-ابتدایی

 

 

 

 

 

پایه اول ابتدایی

teach98.ir

 

 

 

پایه دوم ابتدایی

teach98.ir

 

 

 

پایه سوم ابتدایی 

teach98.ir

 

 

 

پایه چهارم ابتدایی 

teach98.ir

 

 

 

پایه پنجم ابتدایی

teach98.ir

 

 

 

پایه ی ششم ابتدایی 

teach98.ir

 

 

 

کارنامه توصیفی اول تا ششم ابتدایی – نوبت دوم

 

لینک کوتاه: https://goo.gl/UAVRSM