دفتر مدیریت فرآیندهای کلاس

بازدید: 4047 بازدید

دفتر مدیریت فرآیندهای کلاس

 

 

[stextbox id=’info’ direction=’rtl’]دفتر مدیریت فرآیندهای کلاس[/stextbox]

 

 

دو نکته مهم و کلیدی در مورد دفتر مدیریت فرایندهای کلاس

 

 

الف) دفتر مدیریت فرایندهای کلاس همانند یکی از ابزارهای ارزشیابی توصیفی است و اهمیتی در همین حد دارد نه بیشتر.

ب) دفتر مدیریت فرایندهای کلاس برای ثبت نتایج ارزشیابی های شفاهی از دروس است

(جدول شماره پنج ) لذا نباید ارزشیابی شفاهی را با درس شفاهی اشتباه گرفت.
در واقع ما درسی با عنوان درس شفاهی یا درس کتبی نداریم بلکه ارزش یابی شفاهی و کتبی داریم. لذا با تکیه به این نکته می فهمیم که نتایج ارزشیابی تمامی دروسی را که به صورت شفاهی انجام
می پذیرد ،می توانیم در دفتر مدیریت فرایندهای کلاس ثبت نماییم.چه ماده درسی قرآن باشد و چه ریاضی یا علوم

در این جا توجه به این نکته حائز اهمیت است که

بعضی از دروس قابلیت بیشتری برای ارزیابی شفاهی دارند و بعضی از دروس قابلیت بیشتری برای ارزیابی کتبی دارند. تشخیص نوع ارزشیابی ( شفاهی / کتبی ) بنا به صلاحدید معلم مربوطه صورت می پذیرد.

 

 نکات مورد توجه در تنظیم جدول شماره ۲ و ۱ برنامه درسی

 

برنامه درسی در ابتدای سال تحصیلی توسط معلم مربوطه و با هماهنگی مدیر مدرسه تنظیم می گردد که در تنظیم برنامه هفتگی رعایت موارد زیر توصیه می شود :

۱-رعایت ساعات مصوب دروس ( مطرح شده در جدول شماره ۱ )

۲-رعایت ساعات درس قرآن در زنگ های اول و دوم و در روزهای غیر متوالی ( که طی نامه شماره ۹۰۵/۱۳۲۶۳/۱۸۵۷ مورخه ۹/۷/۹۰ به کلیه مدارس ارسال شده است .)

۳-تنوع دروس در ساعات اول ( به غیر از پایه سوم که از اول آبان ماه تا بیستم آذر ماه هر روز زنگ اول قرآن خواهد بود. که طی بخشنامه شماره ۹۰۴/۱۶۰۸۲/۱۸۵۷ مورخه ۲/۸/۹۰ به مدارس ارسال شده است. )

۴-پرهیز از توالی دروسی مانند ورزش و هنر در یک روز

۵-تنظیم دروس در روزهای غیر متوالی تا حد امکان

۶-استفاده از مشارکت دانش آموزان در تنظیم برنامه

 

نکات مورد توجه در تنظیم جدول شماره ۳ / زمانبندی برای تدریس دروس

 

۱-این جدول توسط معلم ، برای هر پایه تحصیلی به تفکیک دروس و اهداف آن ،

برای کل سال تحصیلی به صورت دو نیمه ( دو هفته یکبار ) تهیه و تنظیم می شود.به طوری که در پایان اردیبهشت ماه ، کل کتاب درسی بطور کامل تدریس شده باشد.

۲-نیمه اول فروردین ماه منظور نخواهد شد .( بعلت تعطیلات عید نوروز )

نکات مورد توجه در تنظیم جدول شماره ۴ / ثبت غیبت دانش آموزان :*

۱-در این جدول اسامی دانش آموزان بر اساس اطلاعات دفتر آمار نوشته می شود.

۲- منحصراً غیبت هردانش آموز و تاریخ و نوع غیبت آن در این جدول ثبت می گردد.

۳-بر اساس نتیجه جلسه ناظرین علمی استان ،

جمع بندی غیبت ها به صورت نوبت اول و نوبت دوم صورت می گیرد.

۴- توجه به آیین نامه اجرایی مدارس در مورد غیبت دانش آموزان و رعایت حداکثر غیبت مجاز ،مورد انتظار است.

۵- اگر دانش آموزی فقط یک یا دو زنگ آخر را با اجازه والدینش از مدرسه برود ،

برای ثبت در جدول شماره چهار ، برای همان تاریخ غیبت ثبت می شود با این تفاوت که در قسمت علت ، به صورت زیر نوشته می شود :

موجه ( زنگ آخر )

 

نکات مورد توجه در تنظیم جدول شماره ۵ / ثبت عملکرد دانش آموزان

 

۱-این جدول برای ثبت عملکرد هر دانش آموز تهیه و تنظیم شده است.

۲-در صورتی که امکان ثبت فعالیت ها و اطلاعات عملکردی مربوط به دانش آموز در پوشه کار نباشد ، از این جدول استفاده می شود.

۳-همکاران محترم مختار هستند با توجه به اهمیت و ضرورت هر درس و نوع فعالیت صورت گرفته توسط دانش آموز ، نسبت به ثبت آن اقدام نمایند.بنابراین هیچ اجباری برای قید تمام دروس نیست.

۴-لازم نیست برای تمام دانش آموزان به یک میزان ردیف در جدول تکمیل شود.

چه از لحاظ تعداد ردیف ها و چه از لحاظ عنوان درس.
( به عبارت دیگر، مثلاً ملزم نیستیم که برای تمامی دانش آموزان شش مورد و حتماً دروسی مانند قرآن ، هدیه های آسمان ، علوم و … بنویسیم.)

۵-لازم نیست برای هر درس ، هر ماه یک ارزیابی در دفتر مدیریت فرایندهای کلاس ثبت شود.
چرا که اگر نیاز به ارزیابی شفاهی نباشد و به صورت کتبی ارزیابی شده و در پوشه کار ثبت شده باشد ، دیگر نیاز به ثبت در دفتر مدیریت فرایندهای کلاس نمی باشد.

۶-از این جدول برای ثبت نتایج ارزیابی های کلی مربوط به ” مطالب آموزش داده شده ی مرتبط با یک مفهوم یا موضوع ” استفاده می شود نه برای ثبت موارد جزئی

۷-برای معلمین ماده درسی تربیت بدنی ، دفتر ویژه ای در حال طراحی و چاپ می باشد که متعاقباً اعلام خواهد شد.

۸-در ثبت عملکرد دانش آموز در این جدول از مقیاس های

” خیلی خوب ، خوب ، قابل قبول ، نیاز به تلاش و آموزش بیشتر ” استفاده نخواهد شد.