دفترچه ی انتخاب رشته ی کنکور تجربی و ریاضی96

دفترچه ی انتخاب رشته ی کنکور تجربی و ریاضی96

 

دفترچه ی انتخاب رشته ی کنکور تجربی و ریاضی96

  • کنکور سراسری 1396
  • راهنمای انتخاب رشته
  • گروه آزمایشی:ریاضی و فنی
  • گروه آزمایشی:تجربی
  • سازمان سنجش آموزش کشور

دانلود دفترچه ی تجربی

دانلود دفترچه ی ریاضی