دفترچه سوال آزمون تیزهوشان ششم 1400-1399

دفترچه سوال آزمون تیزهوشان ششم 1400-1399

 

دفترچه سوال آزمون تیزهوشان ششم 1400-1399

 

آزمون تیز هوشان ششم به هفتم

 

(شامل دو دفترچه سوال)

  • دفترچه اول : 60 سوال
  • دفترچه دوم: 40 سوال

 

 

 

 

دانلود دفترچه سوال آزمون
150 بازدید