دست ورزی

بازدید: 2096 بازدید
دست ورزی
teach98.ir

 

دست ورزی

 

اهداف این کاربرگ:

 

هماهنگی چشم و دست
تقویت عضلات ظریف دست
تقویت حافظه ی دیداری
تقویت حافظه ی ادراکی

 

تشخیص دست برترآموزگار کاربرگ هایی مشابه کاربرگ زیر در اختیار دانش آموز قرار می دهد و از اومی خواهد که از قسمت مشخص شده با انگشت اشاره شروع به حرکت کند. از او خواسته می شود مراقب باشد تا انگشت به خطوط کناری برخورد نکند.
در حین انجام این کار آموزگار توجه کند که دانش آموز از کدام دست برای این کار استفاده می کند و حتما آموزگار در دفتر با ذکر نام دانش آموز چپ یا راست دست بودن اورا یادداشت نماید.
از او خواسته می شود چندین بار مسیر را از اول طی کند و هر بار سرعت و دقت کار خود را بالا ببرد .
آموزگار به طرز نشستن و حرکات چشم دانش آموز توجه کند.
سپس از او می خواهیم مسیر را به ذهن بسپارد و در هوا یا روی میز مسیر را ترسیم کند
و در پایان با مداد از نقطه ی شروع تا پایان خطوط را بکشد.
به مرور می توان مسیر ها را پیچیده تر نمود تا توانایی های او تقویت شود.

به نام خداوند خوبی ها


نام و نام خانوادگی : دبستان ………………. تاریخ: ……………….
فرزندم ، از نقطه ی شروع با انگشت اشاره ی خود مسیر را چندین بار طی کن و
سپس آن را بامداد بکش

دست ورزی