دانلود ازمون های جامع علمی 1,2,3-پایه ی چهارم

دانلود ازمون های جامع علمی 1,2,3-پایه ی چهارم
teach98.ir

 

دانلود ازمون های جامع علمی 1,2,3-پایه ی چهارم

الف)پاسخ صحيح را علامت بزنيد.

1-در بیش تر محلّه ها مردم برای استراحت و ورزش به کجا می روند؟

الف)مسجد               ب)بوستان                                       ج)باغ                د)پایگاه بسیج

2-اداره هر روستا به عهده ی کیست؟

الف)شهرداری           ب)شهربان                   ج)شورای اسلامی             د)استاندار

3-به کسی که درباره ي زندگی انسان ها و آن چه در گذشته اتَفاق افتاده است،تحقيق مي كند و مي نويسند ، چه می گویند؟

الف)باستان شناس            ب)جغرافی دان            ج)مورّخ                      د)روزنامه نگار

4-بين مغرب و جنوب كدام جهت فرعي قرار دارد؟

الف)شمال غربي   ب)جنوب غربي            ج)شمال شرقي              د)جنوب شرقي

 

دانلود سه آزمون علمی سال چهارم ابتدایی

پسورد فایل:teach98.ir