خبر آنلاین

خبر آنلاین

جدید ترین خبر های ماه

خبر های کنکور


مشاهده کلید اولیه سوالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۶

مشاهده کلید اولیه سوالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۶


اطلاعیه ‌‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور در رابطه‌ بازمان اعلام‌ ظرفیت‌های جدید و یا تکمیل ظرفیت برخی از کدرشته محل‌های آزمون‌ ورودی‌ دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌‌ سال‌ ۱۳۹۶

اطلاعیه ‌‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور در رابطه‌ بازمان اعلام‌ ظرفیت‌های جدید و یا تکمیل ظرفیت برخی از کدرشته محل‌های آزمون‌ ورودی‌ دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌‌ سال‌ ۱۳۹۶


نتایج رشته های دارای شرایط خاص در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶

نتایج رشته های دارای شرایط خاص در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶


نتایج نهایی آزمون سراسری و پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی سال ۱۳۹۶

نتایج نهایی آزمون سراسری و پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی سال ۱۳۹۶


کارت شرکت در آزمون رشته کتابت و نگارگری در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶

کارت شرکت در آزمون رشته کتابت و نگارگری در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶


اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره تاریخ و زمان اعلام نتایج اولیه کنکور

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره تاریخ و زمان اعلام نتایج اولیه، تاریخ و نحوه توزیع دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره ۲) و همچنین زمان انتخاب رشته‌ در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶

خبر های دانشگاهی


اطلاعیه‌ دوم سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور درباره‌ ظرفیت‌های جدید و یا تکمیل ظرفیت برخی از کدرشته‌ محل‌های تحصیلی آزمون‌ کارشناسی ارشد ناپیوسته سال‌ ۱۳۹۶ و همچنین تمدید مهلت انتخاب رشته

اطلاعیه‌ دوم سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور درباره‌ ظرفیت‌های جدید و یا تکمیل ظرفیت برخی


اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص اعلام نتایج آزمون اختصاصی از دانشجویان پژوهشگاه (منحل شده) شاخص پژوه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص اعلام نتایج آزمون اختصاصی از دانشجویان پژوهشگاه (منحل شده) شاخص پژوه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

خبر های عمومی


اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره برگزاری آزمون GRE) SUBJECT) مورخ ۹۶/۶/۲۵ (Sep.16.2017

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره برگزاری آزمون GRE) SUBJECT) مورخ ۹۶/۶/۲۵ (Sep.16.2017


اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره برگزاری آزمون GRE) SUBJECT) مورخ ۹۶/۸/۶

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره برگزاری آزمون GRE) SUBJECT) مورخ ۹۶/۸/۶


کارت شرکت در آزمون استخدامی دریانوردی شرکت کشتیرانی دریای طلایی کیش سال ۹۶

کارت شرکت در آزمون استخدامی دریانوردی شرکت کشتیرانی دریای طلایی کیش سال ۹۶


صفحه ی اصلی سایت