حمایت نابجا از دانش آموز توسط خانواده

بازدید: 665 بازدید

حمایت نابجا از دانش آموز توسط خانواده

 

حمایت نابجا از دانش آموز توسط خانواده

 

 

در بسیاری از موارد متاسفانه شاهد این امر هستیم که برخی والدین با زیر سوال بردن روش تدریس معلم و سهل گیری بیش از حد به فرزندانشان در امر آموزش و یادگیری دانش آموزان مداخله می نمایند که غالبا مداخلات آن ها از روی ناآگاهی می باشد.

این امر عواملی پنهان را به سوی دانش آموز روانه میکند ماننده:

 

  • سهل انگاری دانش آموز به درس
  • اختلالات فکری معلم
  • روش تدریس و یادگیری ناتمام

 

هر معلمی روشی دارد و با آن روش خاص میتواند باعث یادگیری دانش آموزان شود.

معلم باید به درس و اخلاق دانش آموز توجه کند و در بعضی از مواقع ممکن است کاری بکند یا چیزی بگوید تا

دانش آموز را وارد چالشی بکند و با این چالش نتیجه ی خوبی بگیرد.

اگر خانواده دخالت کند باعث ناهنجاری دانش آموز میشود و دانش آموز ضرر بزرگی میبیند.

 

برای حل این موضوع لازم است در جلسات آموزش خانواده از اساتید و مربیان مجرب برای آگاه کردن خانواده ها استفاده کرد