جمع بندی عربی کنکور- ترجمه ی عربی مخصوص تست زنی

بازدید: 1614 بازدید

teach98.ir

 

جمع بندی عربی کنکور-جمع بندی ترجمه ی عربی مخصوص تست زنی

جمع بندی عربی کنکور- ترجمه ی عربی مخصوص تست زنی

جمع بندی عربی دو بخش دارد

۱.قواعد

۲.ترجمه

دو فایل برایتان می گذاریم که یکی جمع بندی ترجمه ی عربی مخصوص تست زنی کنکور است که مهم ترین مطالب و قواعد ترجمه در ان وجود دارد و شما با دانستن این نکات میتوانید به خوبی همه ی تست های کنکور در بخش ترجمه را بزنید و به درصد خوبی دست بیابید

و فایل دیگر قواعد کلی عربی است که همه ی ان ها را در هفت صفحه به زیبایی جمع کردیم و از زبانی ساده و شیرین استفاده کردیم تا همه ی شما عزیزان در خواندن ان با مشکلی مواجه نشوید

جمع بندی عربی کنکور-جمع بندی ترجمه ی عربی مخصوص تست زنی

قواعد ترجمه عربی مخصوص تست زنی برای کنکور ↓

teach98.ir

 

قواعد کلی عربی کنکور در هفت صفحه ↓

 

teach98.ir

فایل بدون پسورد می باشد