جزوه نکته و تست آمار و مدلسازی

بازدید: 875 بازدید
جزوه نکته و تست آمار و مدلسازی
teach98.ir

جزوه نکته و تست آمار و مدلسازی

 

مدلسازی ریاضی:
بیان مسأله به زبان ریاضی، یعنی به زبان اعداد و ارقام را مدلسازی ریاضی می نامیم، هر چه زبان ریاضی بکار
ساده تر، ابتدایی تر و نتیجه کار به پدیده ی مورد نظر نزدیک تر باشد، مدلسازی با ارزشتر است.
اندازه گیری:
تخصیص معیار عددی به یک صفت یا موضوع را اندازه گیری میگویند.
خطای اندازه گیری:
تفاضل مقدار واقعی و مقدار اندازه گیری شده را خطای اندازه گیری مینامیم در مقایسه ی دو مقدار باد
واحدهای اندازه گیری یکسان باشند

 

[stextbox id=’info’]دانلود جروه ی جزوه نکته و تست آمار و مدلسازی[/stextbox]