جدیدترین سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

بازدید: 1451 بازدید

جدیدترین سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

 

جدیدترین سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت را برای شما قرار دادیم . شما میتوانید به راحتی در آزمون اول قبول شوید و همچنین سوالان آزمون های دیگر هم قرار داده خواهد شد

 

جدیدترین سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

 

 

نمونه ای از :

 

 1. ممکن است خداپرستی ناآگاهانه باشد.

جواب- درست

 1. خداشناسی ناآگاهانه داریم.یعنی همه مردم در عمق فطرتشان و در اصطلاح امروز ناآگاهانه خدای خودشان را می شناسند.

جواب- درست

 1. تفاوت افراد مردم در خداشناسی در مرحله ………. است.

جواب- آگاهانه

 

 

برای دانلود کامل جدیدترین سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت کلیک کنید

 

 

 1. انسان دارای دو نوع شعور است.

جواب- درست

 1. انواع شعور انسان عبارتند از ………

جواب- شعور ظاهر و شعور مغفول عنه

 1. شعور ظاهر یعنی …………

جواب- شعوری که خود انسان از آن اطلاع و آگاهی دارد.

 1. شعور مغفول عنه یعنی …………….

 

برای دانلود کامل جدیدترین سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت کلیک کنید

 

جواب- شعوری که آن هم خودش نوعی آگاهی است ولی ظاهرا انسان از آن بی­خبراست.

 1. « همچو میل کودکان با مادران سر میل خود نداند در لبان » اشاره به کدام نوع شعور دارد؟

جواب- ناآگاهانه

 

 1. هدف ستاد اقامه نماز چیست؟

 

 1. قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن – ظلمات است بترس از خطر گمراهی

 

برای دانلود کامل جدیدترین سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت کلیک کنید

 

 

 1. یکی از پایدارترین و قدیمی ترین تجلیات روح آدمی و یکی از اصیل ترین ابعاد وجود آدمیچیست؟

 

 1. پیامبران پرستش کردن را به میان مردم آوردند؟

 

 1. پیامبران نوع آداب و اعمالی که باید پرستش به آن صورت شکل گیرد را ب مردم آموختند.
 1. بشر ابتدا موحد و یگانه پرست بوده است

جواب-……………….

 

برای دانلود کامل جدیدترین سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت کلیک کنید

 

 1. حس پرستش به چه چیزی تعبیر می شود؟

جواب………………….

 1. نقل از اریک فروم:

انسان ممکن است ………………

 1. ویلیام جیمز بنا بر نقل اقبال:

انگیزه نیایش ………………

حقیر ترین فرد بر روی زمین با ……………………..

 1. حس تقدیس بشر یعنی؟

جواب- ………………….

 

برای دانلود کامل جدیدترین سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت کلیک کنید

 

 1. احساس غریزی به کمالی برتر که در او نقصی نسیت و جمالی بدون زشتی ؟

جواب- ……………..

 1. پرستش مخلوقان یعنی؟

جواب- ……………………….

 1. سخن اینشتاین چیست؟

جواب- …………………………………

 1. عبادت و پرستش نشان دهنده ی چیست؟

جواب- یک …………………………

 

برای دانلود کامل جدیدترین سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت کلیک کنید

 

 1. از مختصات انسان چیست؟

جواب-………………………..

 1. اساسی ترین پیام قران و پایه ی تمام پیام ها چیست؟

جواب- ……………………..

 1. پیام توحید اختصاص به پیامبر خاتم ندارد و سرلوحه رسالت همه ی پیامبران است

جواب…………………….

 

برای دانلود کامل جدیدترین سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت کلیک کنید

 

 1. از نظر قرآن مسئله به این شکل مطرح است که….

جواب- هیچگاه به مردم نمی­گوید …………………..

 1. قرآن به مردم می­گوید که شما باید اولا موجودی را عبادت کنید و ثانیا موجودی که عبادت می­کنید باید خدا باشد.

جواب-………………………..

 1. از منظر قرآن انسان نمی­تواند بدون …………. زیست کند.

جواب- …………………..

 1. همه مردم به شکلی و بنوعی عبادت و پرستش دارند و این پرستش جزء غرائز ذاتی و فطری بشر است.

جواب-…………………………………

 

برای دانلود کامل جدیدترین سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت کلیک کنید

 

 1. بشر فطرتا گرایش دارد که یک چیزی را ……………

جواب- ………………………………

 1. همه مادیون پرستنده هستند.

جواب-…………………

 1. جمله ی «من می­خواهم انسان را از پرستیدن غیر انسان آزاد سازم؛تا انسان خود را بپرستد»از کیست؟

جواب- …………………………

 1. کارل مارکس توجه دارد که انسان باید چیزی را پرستش کند ولی بگفته خود می­خواهد چه چیزی را نشان دهد؟

جواب- …………………….

 

برای دانلود کامل جدیدترین سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت کلیک کنید

 

 

 1. پیام قرآن این است که ای انسان! …………………. را بپرست.

جواب- ………………….

 1. آیه ی «الّذی خلقکم و الّذین منْ قبلکم» با کدام گزینه مرتبط است؟

جواب- ………………….

 1. از کدام گزینه به عنوان پرستش تعبیر می­شود؟

جواب- شناخت خدای یگانه به عنوان کامل­ترین………………….

 

برای دانلود کامل جدیدترین سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت کلیک کنید

 

 

 1. از شناخت خدای یگانه به عنوان کامل­ترین ذات با کامل­ترین صفات منزه از هر­گونه نقص و کاستی و شناخت رابطه او با جهان که آفرینندگی نگهداری و فیاضیت عطوفت و رحمانیت است.به چه عنوانی تعبیر می­شود؟

جواب-………………….

 1. پرستش نوعی رابطه ………………

جواب- …………………………

 1. کدام نوع رابطه را انسان تنها با خدای خود می­تواند برقرار کند؟

جواب-………………………

 1. پرستش در مورد غیر خدا………….

جواب- ………………………..

 

برای دانلود کامل جدیدترین سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت کلیک کنید

 

 1. ……………. ایجاب می­کند که هیچ مخلوقی را در مقام پرستش شریک خدا نسازیم.

جواب- ………………………………..

 1. قرآن کریم تاکید و اصرار زیاد دارد بر­ این­که عبادت و پرستش باید…………

جواب- …………………….

 1. هیچ گناهی مانند شرک به خدا نیست.

جواب-…………………………

 1. پرستش چند نوع است؟

جواب- ……………………………..

 

برای دانلود کامل جدیدترین سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت کلیک کنید

 

 

 1. پرستش یا قولی است یا عملی.

جواب-……………………..

 1. پرستش قولی عبارت است از…………….

جواب- یک سلسله جمله ها …………………..

 1. یک سلسله جمله ها و اذکار که به زبان می­گوییم مانند قرائت حمد و سوره و اذکاری که در رکوع و سجود و تشهد نماز می­گوییم و ذکر لبیک که در حج می­گوییم چه نوع پرستش است؟

جواب- …………………….

 1. پرستش عملی مانند ………….

جواب- قیام و رکوع و سجود………………

 

برای دانلود کامل جدیدترین سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت کلیک کنید

 

 

 1. قیام و رکوع و سجود در نماز یا وقوف عرفات و مشعر و طواف در حج جزء کدام نوع از پرستش است؟

جواب- …………………….

 1. غالبا عبادت­ها مشتمل است بر…………

جواب- …………………….

 

برای دانلود کامل جدیدترین سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت کلیک کنید

 

 

 1. نماز و حج مشتمل بر کدان نوع پرستشند؟

جواب-………………………….

 1. اعمال انسان بر چند نوع است؟

جواب-……………………………..

 1. بعضی از اعمال خالی از منظور خاص است و به­عنوان علامت یک چیز دیگر صورت نمی­گیرد.

جواب- ……………..

 

برای دانلود کامل جدیدترین سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت کلیک کنید

 

 

 1. مثال یک کشاورز از آن جهت یک سلسله کارهای مربوط به کشاورزی را انجام میدهد که اثر طبیعی آن کارها را بگیرد.جزء کدام دسته از اعمال است؟

جواب- …………………

 1. بیشتر کارهای انسان از نوع ………. است و کمترین آن از نوع ……….

جواب- …………………

 1. قسمتی از کارهای انسان از این نوع است که کاری برای ابراز مقصودی و نشان دادن احساسی صورت می­گیرد.

جواب-………………………

 1. قسمتی از کارهای انسان از این نوع است که کاری برای ابراز مقصودی و نشان دادن احساسی صورت می­گیرد.این نوع کار در حکم………………

جواب- ……………………

 

برای دانلود کامل جدیدترین سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت کلیک کنید

 

 

 1. پرستش چه قولی و چه عملی یک کار ……………

جواب-……………………..

 1. انسان با اقوال عابدانه خویش حقیقت بلکه حقایقی را ابراز می­دارد و با اعمال عابدانه خود از قبیل رکوع و سجود و وقوف و طواف و امساک همان را می­خواهد بگوید که با اذکار قولی خود می­گوید.

جواب- ……………………..

 

 1. معنی کمال مطلق و علم مطلق و قدرت و اراده مطلقه چیست؟

جواب- ………………….

 1. ثنا و ستایش خدا به صفات و اوصافی که مخصوص خداست یعنی اوصافی که مفهومش کمال مطلق است.آن چیزی است که انسان در عبادت قولی و عملی خود ابراز می­دارد؟

جواب- …………………………..

 

 

 

 

 

برای دانلود کامل جدیدترین سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت کلیک کنید