جدیدترین سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

جدیدترین سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

 

جدیدترین سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

 

 

  1. ممکن است خداپرستی ناآگاهانه باشد.

جواب- درست

  1. خداشناسی ناآگاهانه داریم.یعنی همه مردم در عمق فطرتشان و در اصطلاح امروز ناآگاهانه خدای خودشان را می شناسند.

جواب- درست

  1. تفاوت افراد مردم در خداشناسی در مرحله ………. است.

جواب- آگاهانه

 

  1. انسان دارای دو نوع شعور است.

جواب- درست

  1. انواع شعور انسان عبارتند از ………

جواب- شعور ظاهر و شعور مغفول عنه

  1. شعور ظاهر یعنی …………

جواب- شعوری که خود انسان از آن اطلاع و آگاهی دارد.

  1. شعور مغفول عنه یعنی …………….

جواب- شعوری که آن هم خودش نوعی آگاهی است ولی ظاهرا انسان از آن بی­خبراست.

  1. « همچو میل کودکان با مادران سر میل خود نداند در لبان » اشاره به کدام نوع شعور دارد؟

جواب- ناآگاهانه

 

 

برای دانلود کامل سوالات کلیک کنید

 

teach98
20 اردیبهشت 1397
86 بازدید