تمرین هایی برای فعال نگه داشتن حافظه ی فعال

بازدید: 930 بازدید
تمرین هایی برای فعال نگه داشتن حافظه ی فعال
teach98.ir

 

تمرین هایی برای فعال نگه داشتن حافظه فعال

خبر خوب این است که راه هایی برای فعال نگه داشتن حافظه فعال وجود دارد بنابراین اگر شما یک معلم هستید می توانید از این تمرینات برای فعال نگه داشتن حافظه فعال دانش آموزان خود در کلاس درس استفاده کنید.

– تکرار کنید

یکی از ساده ترین راه ها برای فعال کردن حافظه این است که از دانش آموزان بخواهید هر آنچه شما گفته اید را تکرار کنند و یا به زبان خودشان بازگویی نمایند. نفس عمل گوش دادن و تکرار کردن آنچه شنیده اند، توجه آنها را به مطالب درسی جلب می کند و حافظه فعال آنها را درگیر می کند.

– بازی بسازید

نوجوانان و جوانان عاشق بازی و تفریح هستند. استفاده از بازی های آموزشی در میانه کلاس به بچه ها کمک می کند، ذهنشان را فعال نگه دارند و قدرت یادگیری خود را افزایش دهند.

– ارتباط دهید

بحثی را در کلاس آغاز کنید که ارتباطی را بین اطلاعات و مفاهیم جدید درس با معلومات سابق دانش آموزان ایجاد نماید. تلاش آگاهانه برای قرار دادن معلومات جدید بر بستر دانش پیشین، حافظه فعال را تقویت می نماید.

– تجسم کنید

استفاده از امکانات بصری برای تجسم کردن اطلاعات کمک می کند حافظه فعال همچنان فعال باقی بماند. برای مثال از دانش آموزان بخواهید مطالب درسی را در قالب جدول یا نمودار خلاصه کنند. تجسم کردن تصویری اطلاعات در کنار کلمات به حافظه فعال کمک می کند هر چه بهتر فرایند پردازش و ذخیره سازی اطلاعات را انجام دهد.

– درس بدهید

از دانش آموزان بخواهید، به چند گروه تقسیم شوند و هر کسی مبحثی از مباحث درسی را برای بقیه تدریس کند. هیچ چیزی بیشتر از تدریس چیزی که می دانیم به فهم بیشتر و ماندگاری عمیق تر مطالب کمک نمی کند.