تصویر متحرک تبدیل تخم مرغ به جوجه

بازدید: 1994 بازدید

تصویر متحرک تبدیل تخم مرغ به جوجه

 

راهی آسان برای نشان دادن تبدیل تخم مرغ به جوجه برای دانش آموزان

مناسب برای ایجاد انگیزه در آغاز تدریس

فهم قسمتی از درس