تدریس حروف ربط

بازدید: 4276 بازدید

تدریس حروف ربط

 

[stextbox id=’info’]تدریس حروف ربط[/stextbox]

 

به حروفی که بین دو جمله می آیند و دو جمله را به هم وصل می کنند و ربط می دهند، حروف ربط  می گویند

 

انواع  حرف ربط

 

و            

     معمولا هر دو جمله مثبت یا هر دو جمله منفی هستند.

همه کودکان حق دارند به مدرسه بروند و درس بخوانند.

بهار دلنشین می آید و طبیعت زیبا می شود.

من همیشه تلاش می کنم و موفق می شوم.

اما _ ولی   

          معمولا یک جمله مثبت و یک جمله منفی است.

من در مسابقات شرکت کردم اما برنده نشدم.

دیروز هوا بسیار سرد بود اما برف نبارید.

من از دوستم ناراحت شدم ولی به او چیزی نگفتم.

مردم ایران در جنگ با عراق، سختی زیادی کشیدند ولی عاقبت پیروز شدند.

چون _ زیرا 

    معمولا جمله دوم، دلیل و علت جمله اول است.

دیروز همه مدرسه ها تعطیل شد چون هوا آلوده بود.

من دیشب خیلی ترسیدم چون صدای رعد و برق شدیدی آمد.

آنها نتوانستند در مسابقات موفق شوند زیرا تمرین کمی داشتند.

برگ های درختان به رنگ زرد در آمده اند زیرا فصل پاییز از راه رسیده است.