تجربه های معلمی(تفکربچه دردرس)

بازدید: 872 بازدید
تجربه های معلمی(تفکربچه دردرس)
teach98.ir

 

تجربه های معلمی(تفکربچه دردرس)

میخواهیم درسی به دانش آموزان بدهیم که هیچ پیش زمینه ای ندارند ،ومیخواهیم ازفکربچه استفاده کنیم.

مثلا درس باران:

میخواهیم دریک روز صاف وآفتابی درس باران راتدریس کنیم.

خب بچه ها همه بیرون رانگاه کنند.الان هواچطوره؟ همه میگن صاف وآفتابی،

آیا همیشه همینطوریه؟بچه ها میگن نه،بعضی وقتا ابری،گاهی اوقات تگرگ،بارانی،برف،و…

خب بچه ها پس همه باران رودیدن ؟همه میگن بله

من امروز میخوام درس باران روتدریس کنم

دراینجا ماازفکربچه استفاده کرده کردیم که باعث ایجاد انگیزه وفعال بودن بچه ها در درس وهمچنین باعث افزایش تمرکز آنها میشود.


سایت تدریس ایران