تجربه های معلمی(کنترل رفتار های پرخاشگرانه و ناسازگاری رفتاری)

بازدید: 907 بازدید
تجربه های معلمی(کنترل رفتار های پرخاشگرانه و ناسازگاری رفتاری)
teach98.ir

 

تجربه های معلمی(کنترل رفتار های پرخاشگرانه و ناسازگاری رفتاری)

کنترل رفتار های پرخاشگرانه و ناسازگاری رفتاری

بنده اسماعیل محسنی دارای مدرک کارشناسی روانشناسی کودکان استثنایی  و شاغل در آموزش و پرورش شهرستان چالوس – آموزگار مدرسه استثنایی هستم. من ۴ سال سابقه کار دارم. این موردی که میخوام خدمت شما ذکر کنم در سال دوم تدریسم اتفاق افتاد. من دانش آموزی داشتم به نام مهدی. مهدی در کلاس دیگری که آمادگی بود آموزش می دید. در مدارس استثنایی آمادگی جزو پایه های اصلی تدریس است. مهدی آمادگی در کلاس دیگری بود و سال اول آمد پیش من. سال اول که پیش من آمد در کلاس دیگری رفتارهای پرخاشگرانه و ناسازگاری رفتاری داشت. مثلاً: یک دفعه داد می زد در کلاس و این را هم بگم که تمام دانش آموزان من یک مشکل را دارند ولی مشکل مهدی علاوه بر کم توانی ذهنی ، اختلالات رفتاری بود

تجربه های معلمی(کنترل رفتار های پرخاشگرانه و ناسازگاری رفتاری)

.پرخاشگری داشت کتابش را پاره می کرد. حتی مرا تهدید به زدن می کرد. من دیدم کار برای من داره سخت میشه و نمی تونم اون روال عادی را با او داشته باشم. اول می بایست این رفتار او را اصلاح کنم . تا آمادگی برای درس خوندن و آموزش را داشته باشد. من خانواده اش را خواستم با آنها صحبت کردم و متوجه شدم که خیلی از طرف پدرش در خانه مورد حمایت هست و هر چیزی را که بخواهد پدرش برای او فراهم می کند. مادرش کم تر این رفتار را داشت. در صورتی که من توقع داشتم که برعکس باشد در داخل کلاس من روش خاصی را در نظر گرفتم و اولین کاری که کردم و به خانواده اش گفتم که شما باید اون میزان توجه را کم کنید.

من در کلاس از دو روش استفاده کردم ۱- خاموشی رفتار و ۲- تقویت رفتار مثبت

بعد از یک ماه توانستم جواب بگیرم چون مهدی این رفتار را چند سال انجام داده بود و برای یک هفته غیرمنطقی بود.

ابتدا در کلاس وقتی او این کار را انجام می داد من وانمود می کردم که نمیبینمش. اصلا کاری به او نداشتم و اگر می دیدم ساکته به او می گفتم کتابش را باز کند. مهدی وسیله تو بده به من. و او را وادار به انجام کاری می کردم و او بعد از یک مدت دید که این رفتارهای بدی که می کند برای کسی قابل توجه نیست حتی همکلاسی هایش و زمانی که ساکته و رفتار خوبی دارد از طرف معلم تقویت می شود. ودر آخر با کمک خانواده و بچه های دیگر توانستم این رفتار را به حداقل برسانم.


سایت تدریس ایران